Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

Program studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku 2022/2023

Prawo – studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Prawo – studia stacjonarne jednolite magisterskie

Programy studiów dla studentów rozpoczynających studia w latach 2019-2021

Link do repozytorium programów studiów dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku 2019, 2020 lub 2021

Programy studiów z poprzednich lat

Program obowiązujący od 1 października 2013 r. dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2012 r.

Program obowiązujący od 1 października 2017 r. dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2012 r. lub później

Program obowiązujący od 1 października 2018 r. dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2012 r. lub później

Regulaminy

Regulaminy studiów oraz inne dokumenty dotyczące toku studiów.