Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tutoring dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tutoring opiera się na indywidualnej współpracy studenta z tutorem – pracownikiem naszego Wydziału. To świetna propozycja zarówno dla tych, którzy chcą wsparcia w realizacji planów naukowych i zawodowych, jak również dla osób, które wahają się nad wyborem swojej ścieżki.

Razem z tutorem opracujecie plan działań, uwzględniający Twoje potrzeby i zainteresowania. Dysponujecie 10 godzinami dydaktycznymi spotkań, które możecie zaplanować na przestrzeni całego roku akademickiego. Wybór formy, czasu i miejsca spotkań należy do Was.

Nie przewidujemy egzaminów. Forma zaliczenia zostanie wskazana przez tutora na podstawie planu, który wspólnie ustalicie. Przedmiot obejmuje 10 kontaktowych godzin dydaktycznych (konsultacji) i 50 godzin dydaktycznych pracy własnej, co składa się na 2 ECTS.

Sylabusy zajęć są już dostępne na sylabus.uj.edu.pl:

Każdy student prawa, niezależnie od roku i formy studiów, może wziąć udział w rekrutacji. Wystarczy wypełnić załączony formularz online w terminie do 5 października. Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z czym musisz poczekać na rezultaty naboru. Nie martw się rejestracją w USOSweb – osoby zakwalifikowane zostaną ręcznie dopisane do przedmiotu.

Nie musisz decydować o tym, którego wybierasz tutora – postaramy się dopasować odpowiednią osobę na podstawie Twojego formularza. Jeśli jednak zależy Ci na współpracy z konkretnym pracownikiem, możesz zaznaczyć taką opcję. Poniżej znajduje się lista naszych tutorów w tym roku akademickim.

Masz więcej pytań? Sprawdź sekcję "pytania i odpowiedzi" na końcu tej strony.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Tutorzy w roku 2023/2024

dr Wojciech Bańczyk

dr Wojciech Bańczyk

Zajmuję się prawem cywilnym (zwłaszcza prawem spadkowym i prawem umów), prawem porównawczym i prawem zrównoważonego rozwoju. Najbardziej interesują mnie zagadnienia ze styku różnych gałęzi prawa. Lubię podróże i majsterkowanie. Fascynują mnie przede wszystkim zabytki architektury średniowiecznej oraz postindustrialnej. Chętnym studentom chciałbym zaproponować pomoc w przygotowaniu wystąpienia na konferencję naukową lub artykułu naukowego w obszarze prawa prywatnego. Będę również opiekował się uczestnikami Blended Intensive Program – międzynarodowego przedsięwzięcia, które w roku 2021/2022 odbywało się w Granadzie, a które polega na wspólnym przygotowaniu projektu naukowego przez studentów z różnych krajów.
więcej O dr Wojciech Bańczyk
dr Mariusz Baran

dr Mariusz Baran

Moje zainteresowania i pasje naukowe dotyczą: problematyki stosowania prawa Unii Europejskiej przez organy krajowe, prawa ochrony środowiska oraz prawa administracyjnego. Nie lubię uproszczeń i dróg na skróty w dyskursie naukowy, dlatego interesuje mnie analiza problemów prawnych z różnych perspektyw – zarówno teoretycznej i dogmatycznej, jak i praktycznej. W wolnym czasie chętnie podróżuje (kocham Włochy i ich kulturę). Można mnie spotkać na górskich szlakach, zarówno w Beskidach i Gorcach, jak i Tatrach. Jestem miłośnikiem antyku i łaciny oraz teatru awangardowego. W ramach tutoringu, zainteresowanym młodym adeptom prawa, poza dialogiem i wymianą myśli, proponuję wsparcie w przygotowaniu tekstu naukowego lub wystąpienia konferencyjnego. Jestem też otwarty na wszelkie inne przejawy form działalności naukowej.
prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor

Zajmuję się naukowo problemami demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka, prowadzę badania w obszarze prawa konstytucyjnego, w tym prawa konstytucyjnego porównawczego. W wolnym czasie podróżuję i chodzę po górach. W ramach tutoringu proponuję zainteresowanym studentom udział w międzynarodowym projekcie badawczym "Rule of law and independent judiciary: Major challenges for Ukraine and Poland in the context of European Union integration" finansowanym ze środków Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Osoby chętne zaangażuję również w inne badania, które prowadzę w ramach Centrum Interdyscyplinarnych Studiów Konstytucyjnych UJ oraz Katedry Prawa Konstytucyjnego UJ.
więcej O prof. dr hab. Monika Florczak-Wątor
dr Ewa Habzda-Siwek

dr Ewa Habzda-Siwek

W pracy naukowej i dydaktycznej zajmuję się zagadnieniami z pogranicza psychologii i prawa oraz kryminologią; jestem zwolenniczką i orędowniczką prowadzenia badań interdyscyplinarnych łączących różne perspektywy i paradygmaty badawcze. W wolnym czasie zwykle czytam, słucham muzyki i w miarę możliwości bliżej lub dalej wędruję. W ramach tutoringu chciałabym zaproponować opracowanie projektu naukowego (mam w zanadrzu kilka pomysłów do realizacji), ale jestem otwarta na propozycje ze strony studentów zainteresowanych współpracą.
więcej O dr Ewa Habzda-Siwek
dr Mikołaj Iwański

dr Mikołaj Iwański

Moje główne zainteresowania naukowe dotyczą związków prawa karnego z innymi gałęziami prawa, zwłaszcza konstytucyjnym i administracyjnym, a także z innymi dziedzinami wiedzy - zwłaszcza naukami behawioralnymi (psychologią eksperymentalną i ekonomią behawioralną). Z kwestii bardziej szczegółowych zajmuję się odpowiedzialnością karną za przestępstwa korupcyjne - tej tematyce poświęcony był mój doktorat. W wolnych chwilach zajmuję się swoimi córkami, a także czytaniem i słuchaniem podcastów - najbardziej interesuje mnie historia, psychologia, polityka i ekonomia. Ostatnio zafascynowały mnie kwestie związane ze sztuczną inteligencją. W ramach tutoringu chciałbym zająć się zarówno tutoringiem naukowym (pomoc w przygotowaniu tekstu naukowego lub wystąpienia na konferencji), a także rozwojowym (wspólnym poszukiwaniem z podopiecznym odpowiedzi na pytanie - co robić po studiach?). Będziemy pracowali dużo czytając (nie tylko teksty naukowe), oglądając filmy i pisząc (na początku krótkie eseje, potem może dłuższy tekst). Na pewno wybierzemy się razem do sądu obejrzeć rozprawę w sprawie karnej i cywilnej. Umówimy się na rozmowy z sędzią, prokuratorem i adwokatem. Będziemy dużo dyskutować.
więcej O dr Mikołaj Iwański
dr Mateusz Klinowski

dr Mateusz Klinowski

Zajmuję się badaniem teoretycznych podstaw różnych zjawisk z pogranicza prawa i polityki (prawa obywatelskie, polityka narkotykowa, etyka zawodowa), ale publikuję również na tematy społeczne i dotyczące filozofii nauki. Obecnie realizowane przeze mnie projekty badawcze dotyczą skuteczności przepisów antysmogowych, zarządzania kryzysami (np. pandemią COVID-19), regulacji medycznych konopi czy statusu naukowego prawoznawstwa. Współtworzę również na naszym uniwersytecie Radę Klimatyczną, gdzie zajmuję się politycznym aspektem zagadnienia zmiany klimatu. Jestem również blogerem i popularyzatorem nauki. Wolny czas spędzam w krzakach nad rzeką Skawą lub na wydmach nad Oceanem Atlantyckim. Dużo podróżuję, biegam i gram w gry komputerowe. W ramach tutoringu będziemy pracować nad przygotowaniem publikacji w czasopiśmie naukowym, wystąpienia konferencyjnego bądź studenckiego projektu badawczego. Chętnych zaangażuję również w prowadzone przez siebie projekty naukowe i popularyzatorskie.
dr Krzysztof Kozłowski

dr Krzysztof Kozłowski

W pracy naukowej zajmuję się przede wszystkim prawem konstytucyjnym. W jego ramach interesuję się instytucją obywatelstwa, władzą wykonawczą oraz prawem wyborczym, a także wybranymi zagadnieniami amerykańskiego prawa konstytucyjnego. W wolnym czasie żegluję i ... sklejam modele. Podczas spotkań tutorskich chętnie pomogę w przygotowaniu projektu lub artykułu naukowego. Ciekawa może też być współpraca z osobą przygotowującą się do konkursu przedmiotowego. Jestem otwarty na potrzeby współpracujących Studentów.
więcej O dr Krzysztof Kozłowski
dr Jacek Malczewski

dr Jacek Malczewski

Naukowo zajmuję się ideami politycznymi i etycznymi oraz bioetyką i prawem medycznym (w szczególności problematyką eutanazji). Lubię podejście interdyscyplinarne, łączące elementy filozofii, jurysprudencji i perspektywy historycznej. Poza uczelnią gram na basie i piszę teksty piosenek w zespole Stonerror. Dużo czytam, lubię trening siłowy, oldschoolowe tatuaże i pielęgnację brody. W ramach tutoringu pomagam studentom pisać teksty naukowe i przygotowywać wystąpienia konferencyjne. Służę także brutalnie szczerą oceną predyspozycji akademickich i wsparciem w precyzowaniu zainteresowań naukowych (bo nie można zajmować się wszystkim).
dr Piotr Michalik

dr Piotr Michalik

Zainteresowania naukowe: historia prawa, w szczególności angielskiego i francuskiego oraz recepcja Kodeksu Napoleona w Polsce. Wolny czas z reguły spędzam z rodziną, robiąc bardzo różne rzeczy ;) Studentom oferuję pomoc w wyborze ścieżki rozwoju akademickiego (studia) i zawodowego (praca), jak również pomoc w przygotowaniu artykułu naukowego, wystąpienia na konferencji, badań archiwalnych czy projektu naukowego.
więcej O dr Piotr Michalik
dr hab. Tomasz Sroka

dr hab. Tomasz Sroka

Prowadzę badania naukowe z zakresu trzech dziedzin prawa: prawa karnego, prawa medycznego i prawa konstytucyjnego. Głównym celem moich badań jest interdyscyplinarna analiza różnych zagadnień prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy ochrony praw i wolności jednostki. Poza uczelnią najchętniej relaksuję się słuchając muzyki lub podróżując. Można mnie spotkać szczególnie wśród górskich szczytów lub nadmorskich klifów. Chętnym studentom mogę zaproponować przede wszystkim wsparcie w działaniach w kierunku udziału w międzynarodowych wydarzeniach naukowych, szczególnie z zakresu prawa medycznego, lub w przygotowaniu tekstu naukowego.
więcej O dr hab. Tomasz Sroka
dr Michalina Szafrańska

dr Michalina Szafrańska

Interesują mnie problemy badawcze na styku prawa oraz psychologii, socjologii i nauk o bezpieczeństwie, w szczególności zaś penalny populizm, wykorzystanie nowych technologii w procesie tworzenia i stosowania prawa (m.in. crowdlaw, crowd justice, crime mapping), medialny obraz przestępczości oraz instytucji odpowiedzialnych za jej kontrolę, bezpieczeństwo obywateli (zwłaszcza lokalna prewencja kryminalna i strach przed przestępczością) oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów. Szczególnie bliskie są mi empiryczne badania nad prawem. W czasie wolnym podróżuję, słucham muzyki alternatywnej i podcastów, czytam literaturę faktu i beletrystykę. Chętnie potowarzyszę studentom w przygotowaniu wystąpień konferencyjnych lub tekstów naukowych, doradzę w procesie przygotowania własnych badań (w tym również empirycznych).
dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ

Zajmuję się prawem międzynarodowym publicznym, zwłaszcza prawem handlu i inwestycji, prawem wodnym i zagadnieniami związanymi ze zrównoważonym rozwojem. Często analizuję problemy prawne z perspektywy różnych systemów prawa i dyscyplin nauki. Można mnie zaobserwować wśród skał, w dżungli, pośrodku fiordu, w Bibliotece Jagiellońskiej i na rowerze (niekoniecznie naraz). Lubię Tool, halàszlé i merytoryczne sprzeczki. Chętnym studentom chciałbym zaproponować udział w Blended Intensive Program – międzynarodowym projekcie, w którym studenci z kilku krajów pracują nad swoimi pomysłami naukowymi i prezentują je na wspólnym forum (w edycji 2021/2022 była to konferencja w Granadzie, w 2022/2023 – w Poitiers).
więcej O dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ
mgr Grzegorz Maria Tracz

mgr Grzegorz Maria Tracz

Zajmuję się prawem cywilnym i prawem rzymskim. Prawo rzymskie pozwala na analizę współczesnego prawa cywilnego z perspektywy historycznej i komparatystycznej. Szczególnie interesujące zdaje się być prawo umów. Proponuję wspólne zastanowienie się nad konkretnymi zagadnieniami dogmatyki prawa cywilnego i prawa rzymskiego. Jakimi i czemu ma ono służyć niech pozostanie do ustalenia.
więcej O mgr Grzegorz Maria Tracz
dr Joanna Wiszniewska

dr Joanna Wiszniewska

W pracy naukowej zajmuję się przede wszystkim prawem własności przemysłowej oraz prawem gospodarczym (zwłaszcza prawem farmaceutycznym). Nie lubię szufladkowania, dlatego najbardziej interesuje mnie analiza problemów prawnych z różnych perspektyw – zwłaszcza praktyki. W wolnym czasie majsterkuję i chodzę na spacery z Rudeuszem Wspaniałym. Można mnie spotkać w bibliotekach i księgarniach – wszędzie tam, gdzie są książki. W ramach tutoringu proponuję wsparcie w przygotowaniach do udziału w konferencji naukowej lub w przygotowaniu tekstu naukowego. Jestem też otwarta na propozycje studentów.
więcej O dr Joanna Wiszniewska
dr Karolina Wyrwińska

dr Karolina Wyrwińska

Moje zainteresowania obejmują rzymskie prawo prywatne (tu szczególnie prawo zobowiązań) i publiczne (zwłaszcza prawo sakralne). Interesuje mnie analiza rzymskich regulacji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczanych przez nauki ekonomiczne, szczególnie przez Nową Ekonomię Instytucjonalną. Lubię nordic walking, dobre kino i gorzką czekoladę. Interesuje mnie kultura łemkowska, zwłaszcza ikonografia. Zainteresowanym Studentom proponuję towarzyszenie w rozwijaniu zainteresowań: mogę pomóc w przygotowaniu wystąpienia konferencyjnego albo artykułu naukowego.
więcej O dr Karolina Wyrwińska

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Więcej informacji

Czy tutoring jest powiązany z konkretną tematyką? Czy muszę mieć zdany jakiś przedmiot?

Sam przedmiot nie jest powiązany z konkretną tematyką. Tematy zajęć ustalisz wspólnie ze swoim tutorem. Jeśli zależy Ci na zgłębianiu okreslonych zagadnień, zapoznaj się z profilami tutorów dostępnymi powyżej – możliwe, że znajdziesz tam odpowiednią osobę. Jeżeli nie ma takiej osoby, nie przejmuj się; tutorzy są w stanie zaoferować wartościową pomoc także w zakresie, który nie wiąże się bezpośrednio z ich zainteresowaniami badawczymi. 

Nie ma warunku wstępnego w postaci zaliczenia jakiegoś innego przedmiotu. Jedynym warunkiem udziału w rekrutacji jest przesłanie formularza w odpowiednim terminie (zobacz informacje w górnej części strony).

W jakim języku będzie prowadzony przedmiot?

Domyślnie – w języku polskim, ale możesz ustalić z tutorem dowolny inny język, którym swobodnie się posługujecie.

Jestem na pierwszym roku prawa / jestem studentem prawa niestacjonarnego. Czy mogę wziąć udział?

Tak, formularz naboru jest dostępny dla wszystkich studentów prawa na WPiA UJ.

Czy przedmiot jest semestralny, czy całoroczny?

Przedmiot jest całoroczny, ale elastyczność terminów spotkań powoduje, że możecie zaplanować konsultacje z tutorem wtedy, kiedy jest to najbardziej korzystne. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby skoncentrować je w jednym semestrze.

Ile czasu zajmuje wypełnienie formularza?

Formularz opiera się na odpowiedziach na proste pytania i nie wymusza długich form pisemnych. Jeśli znasz swoje zainteresowania, jego wypełnienie powinno zająć Ci najwyżej kilka minut. Uwaga – aby wypełnić formularz, musisz zalogować się przy użyciu swojego konta uniwersyteckiego.

Czy muszę kliknąć coś w USOSweb?

Nie, jeśli znajdziesz się w gronie osób przyjętych do programu, dostaniesz o tym informację przez e-mail i pracownicy Wydziału przypiszą Cię ręcznie do przedmiotu w USOS.