Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Poznaj WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

KATEDRY I ZAKŁADY

 

KATEDRA FILOZOFII PRAWA I ETYKI PRAWNICZEJ
kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stelmach
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA HISTORII ADMINISTRACJI I MYŚLI ADMINISTRACYJNEJ
kierownik: prof. dr hab. Dorota Malec
siedziba: ul. Gołębia 9

KATEDRA HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH
kierownik: prof. dr hab. Krystyna Chojnicka
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA HISTORII PRAWA POLSKIEGO
p.o. kierownika: dr. hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ
siedziba: ul. Gołębia 9

ZAKŁAD PRAWA KOŚCIELNEGO I WYZNANIOWEGO
kierownik: dr hab. Zdzisław Zarzycki
siedziba: ul. Gołębia 9

KATEDRA KRYMINALISTYKI
kierownik: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA KRYMINOLOGII
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Krajewski
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
kierownik: prof. dr hab. Hanna Knysiak Sudyka
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
kierownik: dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
siedziba: ul. Gołębia 9

KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
kierownik: prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
kierownik: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA EUROPEJSKIEGO
kierownik: prof. dr hab. Sławomir Dudzik
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
kierownik: prof. dr hab. Adam Nita
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO PRYWATNEGO
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szumański
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA KARNEGO
kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel
siedziba: Collegium Wróblewskiego

ZAKŁAD BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO
kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel
siedziba: Collegium Wróblewskiego

ZAKŁAD PRAWA KARNEGO PORÓWNAWCZEGO
kierownik: prof. dr hab. Piotr Kardas
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
kierownik: prof. dr hab. Piotr Tuleja
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
kierownik: prof. dr hab. Roman Kwiecień
siedziba: ul. Gołębia 9

KATEDRA PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
p.o. kierownika: dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Baran
siedziba: Collegium Iuridicum

KATEDRA PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO
kierownik: prof. dr hab. Kazimierz Zawada
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA ROLNEGO
kierownik: dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA RZYMSKIEGO
kierownik: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
siedziba: ul. Gołębia 9

KATEDRA PRAWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
kierownik: prof. dr hab. Mirosław Stec
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA PRAWA USTROJOWEGO PORÓWNAWCZEGO
p.o. kierownika: dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Matlak
siedziba: ul. Józefa 19

ZAKŁAD PRAWA AUTORSKIEGO
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Matlak
siedziba: ul. Józefa 19

ZAKŁAD PRAWA KONKURENCJI I ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU
kierownik: prof. dr hab. Ewa Nowińska
siedziba: ul. Józefa 19

ZAKŁAD PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
kierownik: dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko
siedziba: ul. Józefa 19

KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I POLITYKI GOSPODARCZEJ
kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Włudyka
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA SOCJOLOGII PRAWA
p.o. kierownika: dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA TEORII PRAWA
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Płeszka
siedziba: Pałac Larischa

PRACOWNIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH
kierownik: prof. dr hab. Dorota Malec
siedziba: ul. Gołębia 9

ZAKŁAD POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
kierownik: dr hab. Radosław Flejszar
siedziba: Collegium Iuridicum

ZAKŁAD PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO
kierownik: dr hab. Barbra Stańdo-Kawecka, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

 

JEDNOSTKI POMOCNICZE

CENTRUM ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ARS)
kierownik: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
siedziba: Pałac Larischa

CENTRUM INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW KONSTYTUCYJNYCH
kierownik: dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
siedziba: Pałac Larischa

OŚRODEK MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO I PRAW CZŁOWIEKA
kierownik: dr hab. Marcin Marcinko
siedziba: al. Krasińskiego 18

OŚRODEK KOORDYNACYJNY SZKÓŁ PRAW OBCYCH
kierownik: dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ
siedziba: Pałac Larischa

PRACOWNIA KOMPUTEROWA
kierownik: mgr inż. Krzysztof Początek
siedziba: Pałac Larischa

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA
kierownik: dr Wojciech Górowski
siedziba: al. Krasińskiego 18/3

WYDZIAŁOWA BIBLIOTEKA PRAWNICZA
kierownik: mgr Alina Suchoń
siedziba: Collegium Wróblewskiego

CZYTELNIA
czynna: pon. – pt. 8:30–20:30, sob. 9:00–15:00

WYPOŻYCZALNIA
czynna: pon. – pt. 9:00–20:00, sob. 9:00–15:00

SEKCJA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
siedziba: ul. Józefa 19
czynna: pon. – pt. 10:00–18:00