Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca i rozwój

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Programy wymiany międzynarodowej

Dla studentów

Erasmus+
Program umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę.O wyjazd może ubiegać się każdy student Wydziału Prawa i Administracji. Jako student Wydziału możesz wybierać spośród 118 uczelni w 24 krajach, z którymi Wydział zawarł umowę międzyinstytucjonalną. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Wymiana Międzynarodowa

SYLFF w Uniwersytecie Jagiellońskim

Program The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów i doktorantów o wysokim potencjale przywódczym, których zainteresowania naukowe mają znaczący wymiar społeczny. Istotną rolę odgrywa również praktyczny aspekt zastosowań projektów kandydata związanych ze stypendium.

Stypendia przyznawane są wybitnym kandydatom z nauk humanistycznych i społecznych w tradycyjnym znaczeniu oraz prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Więcej...

Inne możliwości
Śledź informacje pojawiające się w zakładce Wymiana Międzynarodowa aby być na bieżąco z nowymi formami i kierunkami wyjazdów zagranicznych

Dla pracowników

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane są również inicjatywy związane ze sportem.

Więcej informacji na temat wyjazdów zagranicznych dla pracowników naukowych i administracji można znaleźć na stronach Działu Współpracy Międzynarodowej.

więcej o Dla pracowników

Międzynarodowe projekty naukowe

Szkoły praw obcych

Współpraca międzynarodowa w obszarze dydaktyki nauk prawnych umożliwia tworzenie rozbudowanych kursów  zaznajamiających studentów z systemami prawnymi innych krajów. Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych ("OKSPO") jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Wydziału Prawa i Administracji UJ, założoną w 2000 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Fryderyka Zolla, która zajmuje się organizacją Szkół Prawa Obcego na WPiA UJ. Obecnie na Wydziale każdy student może wziąć udział w zajęciach 8 szkół od Szkoły Prawa Niemieckiego, po Szkołę Prawa i Kultury Chińskiej. Każda szkoła opiera się na bliskiej współpracy z partnerami zagranicznymi - renomowanymi wydziałami prawa. więcej o

Pan-European Seal Programme

Wydział Prawa i Administracji UJ jest uczestnikiem Pan-European Seal Programme, którego celem jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej.

więcej o

Summerschool on Comparative Constitutional Law 2018 ASTANA

The Summerschool, held in English, will take place at the Faculty of Law, KAZGUU Astan a from 25.08. to 08.09.2018 (www.dikaiosyne.de , Astana 2018).The idea is to bring together students from dierent countries to discuss and to learn.They are to hear lectures from lecturers of the participating universities (KAZGUU Astana, Eötvös-Loránd-University Budapest, Karl-Franzens-University Graz,Charles University Prague, Jagiellonian University Krakow, University of Hamburg)and deepen their knowledge in group works. At the end of the Summerschoola moot court is planned, so that it does not only remain with lectures and group work
of the students.

Formularz