Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Współpraca i rozwój

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Erasmus+
Program umożliwia wyjazdy studentów na zagraniczne uczelnie na część studiów i praktykę.O wyjazd może ubiegać się każdy student Wydziału Prawa i Administracji. Jako student Wydziału możesz wybierać spośród 118 uczelni w 24 krajach, z którymi Wydział zawarł umowę międzyinstytucjonalną. Więcej informacji znajdziesz w zakładce Wymiana Międzynarodowa

SYLFF w Uniwersytecie Jagiellońskim

Program The Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund ma na celu wspieranie kształcenia magistrantów i doktorantów o wysokim potencjale przywódczym, których zainteresowania naukowe mają znaczący wymiar społeczny. Istotną rolę odgrywa również praktyczny aspekt zastosowań projektów kandydata związanych ze stypendium.

Stypendia przyznawane są wybitnym kandydatom z nauk humanistycznych i społecznych w tradycyjnym znaczeniu oraz prawnych, ekonomicznych i nauk o zarządzaniu. Więcej...

Program MOST

Inne możliwości
Śledź informacje pojawiające się w zakładce Wymiana Międzynarodowa aby być na bieżąco z nowymi formami i kierunkami wyjazdów zagranicznych

Dla pracowników

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. i zastąpił dotychczasowe programy: „Uczenie się przez całe życie" (oraz jego programy sektorowe – Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig), akcję Jean Monnet, program „Młodzież w działaniu" oraz pięć innych programów (m.in. Erasmus Mundus i Tempus).

Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane są również inicjatywy związane ze sportem.

Więcej informacji na temat wyjazdów zagranicznych dla pracowników naukowych i administracji można znaleźć na stronach Działu Współpracy Międzynarodowej.

więcej o Dla pracowników

więcej o

Współpraca międzynarodowa w obszarze dydaktyki nauk prawnych umożliwia tworzenie rozbudowanych kursów  zaznajamiających studentów z systemami prawnymi innych krajów. Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych ("OKSPO") jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w ramach Wydziału Prawa i Administracji UJ, założoną w 2000 r. z inicjatywy prof. dr. hab. Fryderyka Zolla, która zajmuje się organizacją Szkół Prawa Obcego na WPiA UJ. Obecnie na Wydziale każdy student może wziąć udział w zajęciach 8 szkół od Szkoły Prawa Niemieckiego, po Szkołę Prawa i Kultury Chińskiej. Każda szkoła opiera się na bliskiej współpracy z partnerami zagranicznymi - renomowanymi wydziałami prawa. więcej o

Wydział Prawa i Administracji UJ jest uczestnikiem Pan-European Seal Programme, którego celem jest powiązanie środowiska akademickiego z rynkiem pracy w sektorze własności intelektualnej.

więcej o

RECOGNISE (Erasmus+)

WPiA UJ uczestniczy w międzynarodowym projekcie “Legal Reasoning & Cognitive Science” (RECOGNISE) w ramach programu Erasmus+.
Naszymi Partnerami są:
- Uniwersytet w Palermo (Włochy) – lider projektu,
- Uniwersytet Boloński (Włochy),
- Uniwersytet w Maastricht (Holandia),
- Uniwersytet Lublański (Słowenia),
- Uniwersytet w Alicante (Hiszpania).
Kierownikiem projektu na UJ jest prof. dr hab. Bartosz Brożek.

 

 

 

więcej o

więcej o