Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rada Biblioteczna WPiA UJ

Prof. dr hab. Piotr Dobosz - przewodniczący
Prof. dr hab. Sławomir Dudzik
Prof. dr hab. Piotr Tuleja
Dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
Dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil
Dr hab. Bmtłomiej Swaczyna

Zadaniem Rady Bibliotecznej jest wyrażanie opinii we wszystkich sprawach dotyczących działalności Wydziałowej Biblioteki Prawniczej a także wspieranie kierownika Wydziałowej Biblioteki Prawniczej w realizacji jego obowiązków.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego nr 1/II/2022 z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie powołania Rady Bibliotecznej