Przejdź do głównej treści

Konkurs dla młodych naukowców 2019 - doktoranci

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu

Wyniki Konkursu na stypendia dla młodych naukowców na rok akademicki 2019/2020

Wnioski konkursowe

Wniosek konkursowy o stypendium na realizację rozprawy doktorskiej

Wniosek konkursowy o stypendium na realizację projektu naukowego innego niż rozprawa doktorska

Stosowny wniosek należy przesłać na adres konkurs@cicero.law.uj.edu.pl

Wstępne rozstrzygnięcie Konkursu na stypendia dla młodych naukowców

Informacja o wstępnym rozstrzygnięciu Konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2019/2020.

Komisja Konkursowa ustaliła listę rankingową i rezerwową w Konkursie na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Liczba stypendiów dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich w roku akademickim 2019/2020 wynosi 18.

Sprawozdania

Sprawozdanie częściowe

Sprawozdanie końcowe