Przejdź do głównej treści

Konkurs dla młodych naukowców 2018 - doktoranci

Wniosek konkursowy o stypendium na realizację projektu naukowego innego niż rozprawa doktorska - formularz Google

Wniosek konkursowy o stypendium na realizację rozprawy doktorskiej - formularz Google

Wniosek konkursowy o stypendium na realizację rozprawy doktorskiej

Wniosek konkursowy o stypendium na realizację projektu naukowego innego niż rozprawa doktorska

Stosowny wniosek należy wypełnić w programie Google lub przesłać na adres konkurs@cicero.law.uj.edu.pl

Informacja o wstępnym rozstrzygnięciu Konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2018/2019.

Komisja Konkursowa ustaliła listę rankingową i rezerwową w Konkursie na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Liczba stypendiów dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 wynosi 17.

Sprawozdanie częściowe

Sprawozdanie końcowe