Przejdź do głównej treści

Konkurs dla młodych naukowców 2014 - pracownicy

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 06 czerwca 2014 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2014

  1. Ogłaszam Konkurs na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2014
  2. Środki finansowe przeznaczone na granty badawcze dla młodych pracowników Wydziału Prawa i Administracji w Konkursie 2014 wynoszą 50% dotacji celowej DSC 2014 tj. 221.169,00 PLN
  3. Termin złożenia wniosków Konkursowych upływa dnia 30 września 2014 r.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 6 czerwca 2014 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2014

Regulamin konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców

Wiosek konkursowy o przyznanie grantu badawczego dla młodych naukowców Konkurs 2014

OŚWIADCZENIE O STOPNIU REALIZACJI PROJEKTU FINANSOWANEGO Z GRANTU BADAWCZEGO DLA MŁODYCH NAUKOWCÓW. Konkurs 2014

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej