Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku 2019/20

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Programy studiów z poprzednich lat

Regulamin PWIiNM obowiązujący od 1 października 2017r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2015-16 i później

Zał. nr 1 program studiów PWIiNM stacjonarne od roku 2015-16 (obow. 01.10.2017)

Zał. nr 2 program studiów PWIiNM niestacjonarne od roku 2015-16 (obow. 01.10.2017)

Regulamin PWIiNM obowiązujący od 1 października 2017r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2014-15

Zał. nr 1 program studiów PWIiNM stacjonarne dla roku 2014-15 (obow. 01.10.2017)

Zał. nr 2 program studiów PWIiNM niestacjonarne dla roku 2014-15 (obow. 01.10.2017)

Dokumanty archiwalne

Regulamin obowiązujący do dnia 30 września 2015 r.

Regulamin obowiązujący od 1 października 2015 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2014-15

Regulamin obowiązujący od 1 października 2015 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2015-16

Regulamin obowiązujący od 1 października 2016 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2014-15

Regulamin obowiązujący od 1 października 2016 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2015-16 i później

Program obowiązujący do dnia 30 września 2015 r.

Program obowiązujący od 1 października 2015 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2014-15

Program obowiązujący od 1 października 2015 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2015-16

Program obowiązujący od 1 października 2016 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2014-15

Program obowiązujący od 1 października 2016 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2015-16 i później

Regulaminy

Regulaminy studiów oraz inne dokumenty dotyczące toku studiów.