Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

MS Teams

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dołączenie do spotkania synchronicznego w TEAMS:

  1. Pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji TEAMS: LINK 

  1. Jeżeli użytkownik wcześniej korzystał z aplikacji TEAMS w liceum lub innej instytucji edukacyjnej, to konieczne jest wylogowanie się z poprzedniego konta. 

  1. Następnie należy zalogować się do platformy danymi z uniwersyteckiego maila. 

  1. Teams na początku powinien rozpocząć krótką konfigurację konta. 

  1. Po zalogowaniu w zakładce „Zespoły” powinny być widoczne "Przedmioty", do których zostały utworzone zespoły. Zespoły nie są tworzone automatycznie, decyzje o jego utworzeniu podejmuje prowadzący. 

  1. Dołączenie do wykładu może nastąpić na dwa sposoby: 

  • Prowadzący zaplanuje cykliczne spotkania, które będą widoczne również w kalendarzu Teams. Należy wybrać „Dołącz do spotkania”. 

  • Prowadzący będzie uruchamiał „Spotkanie” tuż przed wyznaczoną godziną zajęć. Należy wybrać „Dołącz do spotkania”. 

  1. Uwaga, studenci proszeni są o nieuruchamianie spotkań na własną rękę. Może to powodować niepotrzebne zamieszanie. 

  1. Interfejs wideokonferencji wygląda następująco:

Nowości w Teams – Ignite 2020 – Akademia Teams