Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blackboard na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Scenariusze wykorzystania Blackboard

Użycie Blackboard do zajęć dydaktycznych:

 1. Platforma znajduje się pod adresem: bb.uj.edu.pl
 2. Wszystkie przedmioty są automatycznie importowane do Blackboard z USOS.
 3. Wraz z przedmiotami importowani są studenci oraz prowadzący.
 4. Decyzja o publikacji zajęć należy do prowadzącego. Publikacja jest konieczna, aby studenci mogli uczestniczyć w zajęciach. Film o publikacji kursów.
 5. Blackboard nie wymaga instalacji dodatkowej aplikacji, wykorzystuje dowolną przeglądarkę, choć z wielu obserwacji wynika, że Chrome jest najbardziej stabilny i wygodny. Użycie domyślnej przeglądarki pozwala sprawnie używać platformy na różnych urządzeniach. Więcej o dedykowanych aplikacjach można przeczytać tutaj.
 6. Istnieją dodatkowe aplikacje mobilne na urządzenia przenośne, jednakże z powodzeniem można wykorzystać przeglądarkę internetową z poziomu smartphone (np. Safari lub Chrome).
 7. Blackboard wspiera dziennik ocen oraz dziennik obecności, umożliwia eksport ocen do USOS. Więcej o dzienniku ocen można dowiedzieć się tutaj.

Scenariusz zakładający wykorzystanie Blackboard w prowadzeniu w pełni zdalnych zajęć obejmuje następujące czynności:

 1. Przesyłanie i zamieszczenia materiałów na stronie kursu.
 2. Organizację dyskusji ze studentami.
 3. Komunikację ze studentami w formie ogłoszeń lub wiadomości.
 4. Bieżącą weryfikację osiąganych efektów uczenia się poprzez wykorzystanie quizów lub zadań.
 5. Spotkanie konsultacyjne w wykorzystaniem Blackboard Collaborate.
 6. Zajęcia synchroniczne – jeśli kurs jest realizowany w takiej formie.

Blackboard z powodzeniem wspiera wykłady synchroniczne (transmisje) wykładów oraz innych zajęć. W tym celu używane jest narzędzie Blackboard Collaborate. Istnieją dwa podejścia do takich spotkań:

 1. Wykorzystanie pokoju kursu - jest to zawsze dostępne wirtualne miejsce, które nie wymaga żadnej dodatkowej konfiguracji. Jak dołączyć do wykładu omawia ten film.
 2. Wykorzystanie zaplanowanych spotkań - podobnie jak w innych systemach wideokonferencyjnych istnieje możliwość zaplanowania regularnych spotkań. Zaplanowanie spotkań pozwala integrować obecność na zajęciach z dziennikiem ocen. Więcej o pracy z wykorzystaniem Blackboard Collaborate.

Blackboard umożliwia bezpieczne nagrywane zajęć, które są dostępne tylko dla zapisanych studentów.

Po każdym odbytym spotkaniu dostępna jest lista obecności w postaci raportu ze spotkania, istnieje możliwość stworzenia „integracji” obecności z dziennikiem ocen, co może być przydatne w zajęciach, gdzie obecność jest brana pod uwagę w ocenie końcowej (warsztaty, seminarium lub inne).

Scenariusz zakładający wykorzystanie Blackboard w prowadzeniu stacjonarnych zajęć obejmuje wykorzystanie podobnych narzędzi co w przypadku zajęć w pełni zdalnych i może polegać na:

 1. Przesyłanie i zamieszczenia materiałów na stronie kursu (prezentacje).
 2. Organizację  dodatkowej lub dyskusji ze studentami (np. organizacyjnej)
 3. Bieżącą weryfikację osiąganych efektów uczenia się poprzez wykorzystanie quizów lub zadań.
 4. Spotkanie konsultacyjne w wykorzystaniem Blackboard Collaborate.
 5. Sprawdzenie obecności na zajęciach.
 6. Prowadzenie dziennika ocen w trakcie zajęć.