Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blackboard na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Collaborate - wideokonferencje w Blackboard

Ważnym elementem przedmiotu są interaktywne zajęcia online. Każdy kurs na platformie ma przydzielony pokój, w którym mogą odbywać się takie zajęcia. W pokoju Wykładowca ma możliwość, między innymi:

 • Prowadzić wykład z wykorzystaniem czatu, udostępnionej prezentacji, udostępnionego ekranu komputera, udostępnionej kamery.
 • Promować inne osoby do prezentacji, a także pozwalać na udostępnianie dźwięku i lub kamery.
 • Zmieniać na bieżąco ustawienia sesji, na przykład poprzez nadawanie ogólnych uprawnień do współdzielenia dźwięku, wideo.

Wymagania komputera do zajęć online

Przed wykładem warto wypróbować pokój kursu, albowiem każdy system (także Collaborate Ultra) lubi pewne rzeczy. Lista najważniejszych elementów dla prowadzenia zajęć online w pokoju kursu:

 1. Włącz przeglądarkę, najlepiej Chrome lub Firefox. Tę drugą opcję warto wypróbować, gdy coś nie działa w poprzedniej.
 2. Załóż słuchawki, ponieważ przez nie zwykle lepiej słychać (gdy ktoś jeszcze coś mówi).
 3. Podłącz mikrofon, albo wykorzystaj wbudowany np. w laptop.
 4. Podłącz kamerę, albo wykorzystaj wbudowaną np. w laptop.

Po wejściu do pokoju kursu widoczne jest okno przedstawione na poniższym obrazku. Dostępne są następujące elementy okna:

 • Menu obsługi sesji (1). Możliwość uruchomienia nagrywania zajęć, podgląd systemu pomocy oraz wyjście z pokoju kursu.
 • Przyciski statusu i udostępniania (2). Udostępnienie audio, wideo, podniesienie ręki oraz wskaźniki statusu.
 • Panel systemu Collaborate Ultra (3). Narzędzia do wykorzystania podczas wykładu (np. czat, tablica interaktywna, ustawienia związane z sesją.

 

Rysunek 1. Okno Blackboard Collaborate Ultra.

Panel systemu Collaborate Ultra (3) zawiera 4 zakładki:

 • Czat. Umożliwia prowadzenie czatu ze wszystkimi osobami, a także czatu pomiędzy uczestnikami. Dostępność czatu zależy jednak od prowadzącego zajęcia (tj. moderatora sesji).
 • Osoby uczestniczące. Wyświetlana jest lista osób biorących udział w sesji.
 • Treść udostępniana. Tutaj znajdują się narzędzia, które można wykorzystać podczas sesji (whiteboard, współdzielenie plików i prezentacji, współdzielenie ekranu).
 • Moje ustawienia. Możliwość zmiany ustawień mikrofonu i kamery Wykładowcy, ustawienia powiadomień oraz kontrola nad narzędziami dla uczestników sesji.

Rysunek 2. Czat w sesji.

Rysunek 3. Lista uczestników.

 
 

Rysunek 4. Narzędzia podczas sesji.

Rysunek 5. Ustawienia sesji.

 

Poprowadzenie zajęć online wymaga wejścia do pokoju kursu. System automatycznie przyznaje Wykładowcy prawa moderatora:

 1. Otwórz kurs, z menu (1) wybierz Blackboard Collaborate.
 2. Następnie Dołącz do sesji > Pokój kursu.
 3. Pokój kursu otwiera się w nowej zakładce przeglądarki.

 • Podczas sesji można korzystać z czatu.
 • Jest możliwy czat pomiędzy moderatorami, pomiędzy wszystkimi uczestnikami oraz czat prywatny.
 • Moderator może wyłączyć prywatny czat pomiędzy uczestnikami.

 • Lista osób, które biorą udział w sesji.
 • W tym miejscu moderator może nadawać role innym (moderator, prezenter).
 • Uczestnicy mogą kontaktować się z innymi osobami.
 • Moderator może usunąć uczestnika z sesji.

Moderator (lub w mniejszym stopniu Prezenter) może korzystać z narzędzi udostępniania treści. Na zakładce Treść udostępniana dostępne są narzędzia:

 

Rysunek 6. Możliwość współdzielenia ekranu aplikacji i komputera.

 • Udostępniaj pustą tablicę. Możliwość udostępnienia białej tablicy (whiteboard) wraz z opcjonalnymi narzędziami do pisania i rysowania.
 • Udostępnij aplikację / ekran. Możliwość udostępniania ekranu aplikacji lub komputera.
 • Udostępnij aparat. Możliwość udostępniania dodatkowej kamery, np. z laboratorium.
 • Udostępnione pliki. Udostępnianie prezentacji PPT, PDF z wykładem.

Powyższe narzędzia dostępne są dla osoby prezentującej (student), oraz dla moderatora (Wykładowca). Dodatkowo moderator ma do dyspozycji:

 • Sondowanie. Możliwość przeprowadzenia sondy w trakcie zajęć online.
 • Grupy seminaryjne. Możliwość podziału uczestników na grupy seminaryjne (warsztatowe).

Rysunek 7. Biała tablica w Collaborate Ultra (dostępne narzędzia rysowania).

Do pokoju kursu można dodać przygotowany wcześniej plik PDF, obraz (np. JPG) oraz

prezentację PowerPoint (PPT).

Funkcja ta jest dostępna dla prezentera (studenta) i moderatora (Wykładowcy).

Ekran udostępniania prezentacji wygląda następująco:

  Rysunek 8. Prezentacja PowerPoint podczas wykładu dla uczestników zajęć.

Sesje mogą być nagrywane, a następnie nagrania mogą być udostępniane uczestnikom. Polecenia związane z nagrywaniem lub zatrzymaniem nagrywania są dostępne w Menu obsługi sesji (1).

Rysunek 9. Możliwość nagrania wykładu w celu udostępnienia studentom.

Zarówno podczas sesji, jak i przed Wykładowca może zmienić ustawienia, które są dostępne na zakładce Moje ustawienia. W tym miejscu znajdują się:

 • Ustawienia mikrofonu i kamery.
 • Ustawienia powiadomień (np. można wyłączyć pojawiające się na ekranie informacje o dołączeniu studentów do sesji).
 • Ustawienia trwającej sesji (np. można wyłączyć / włączyć uczestnikom mikrofony).

Rysunek 10. Wybrane ustawienia sesji.

 

Zmiana ustawień pokoju kursu

Pokój kursu ma różne ustawienia, które mogą być zmienione przez Wykładowcę. Ustawienia te dotyczą, między innymi, domyślnie udostępnionych funkcji dla uczestników, możliwości pobrania nagrań. Możliwe jest także włączenie lub wyłączenie pokoju kursu.

 • Pobierz łącze do pokoju. Można wysłać maila z łączem do pokoju (goście spoza kursu).
 • Edytuj ustawienia pokoju kursu. Zmiana ustawień pokoju kursu (np. domyślnie dostępne funkcje).
 • Pokaż raport pokoju. Wyświetla się raport dotyczący sesji w danym pokoju.
 • Zarządzaj wszystkimi sesjami. Wyświetla się panel zarządzający sesjami (np. jest możliwość dodania nowej).
 • Pokaż wszystkie nagrania. Wyświetla się widok z dostępnymi nagraniami.
 • Wyłącz pokój kursu. Pokój kursu można wyłączyć / włączyć według potrzeby Wykładowcy.

Wybrane ustawienia pokoju kursu są następujące:

 • W kursie kliknij Więcej opcji dla Collaborate (ikona „…”). Z listy wybierz polecenie Edytuj ustawienia pokoju kursu. Otwiera się widok harmonogramu sesji online.
 • Kliknij przycisk Opcje sesji („…”) i wybierz polecenie Edytuj ustawienia. Otwiera się okno z ustawieniami pokoju.

Rysunek 11. Widok harmonogramu sesji online.
 

 

Rysunek 12. Wybrane ustawienia pokoju kursu.

 

Możliwe jest zarządzanie nagraniami w widoku Nagrania.

 1. W kursie kliknij Więcej opcji dla Collaborate (ikona „…”).
 2. Z listy wybierz polecenie Pokaż wszystkie nagrania.
 3. Otwiera się widok Nagrania, który daje możliwość zarządzania nagraniami.
 4. Kliknij ikonę Opcje nagrywania („…”).

Rysunek 13. Dostępne opcje w widoku Nagrania.

W widoku Nagrania można pobrać zarówno samo nagranie, jak i łącze do nagrania. Takie łącze można wstawić do treści kursu na platformie Blackboard.