Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ważny komunikat o zmianach dotyczących nauczania na odległość

Informujemy o ważnych modyfikacjach w zakresie sposobu prowadzenia zajęć na odległość. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania szczegółowych zasad kształcenia na WPiA UJ do nowych wytycznych obowiązujących w Uniwersytecie Jagiellońskim. W związku z powyższym, prosimy o zapoznanie się z zarządzeniem Dziekana WPIA UJ 1/IX/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad kształcenia na Wydziale Prawa i Administracji UJ w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozpowszechniania pandemii COVID-19.

Przygotowaliśmy dla Państwa także prezentację sposobów prowadzenia zajęć w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Na stronie https://wpia.uj.edu.pl/nauczanienaodleglosc znajdują się aktualne informacje oraz przydatne linki.  Mamy nadzieję, że ułatwią Państwu korzystanie z zasobów internetowych oraz uzyskiwanie niezbędnej pomocy.

Pracujemy stale nad rozwiązaniami, które pozwolą na przyjemniejszą i bardziej efektywną naukę zdalną, jednocześnie analizując możliwe scenariusze rozwoju sytuacji. 

Przypominamy, że 2.10 odbędą się spotkania informacyjne online:

  • 12:15 – spotkanie informacyjne Jagiellońskiego Centrum Językowego (link do spotkania)
  • 13:00 – spotkanie Q&A z Dziekanami WPiA UJ – dla nowych studentów prawa (link do spotkania)
  • 14:00 – spotkanie Q&A z Dziekanami WPiA UJ – dla nowych studentów administracji oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów (link do spotkania)