Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konferencja "Problemy kodyfikacji w 100 lecie powołania Komisji Kodyfikacyjnej RP" - 15-16 listopada 2019 r.

Komisja Prawnicza Polskiej Akademii Umiejętności ma zaszczyt zaprosić Państwa na dwudniowe wydarzenie poświęcone podstawowemu dla każdej gałęzi prawa zagadnieniu jakim jest wartość kodyfikacji i jej antywartość w postaci dekodyfikacji – powszechnie krytykowanej w polskiej tradycji prawniczej.

Międzynarodowa konferencja pt. „Problemy kodyfikacji w 100 lecie powołania Komisji Kodyfikacyjnej RP” organizowana wspólnie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pod honorowym patronem Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2019 r. w Krakowie.

Organizatorzy nie przewidują konieczności uiszczenia opłaty konferencyjnej. Chęć uczestnictwa w Wydarzeniu należy zakomunikować za pośrednictwem platformy kontaktowej w terminie do 31 października 2019 r. dostępnej pod adresem www.problemykodyfikacji.pau.krakow.pl

Przeszło 100 lat temu ustawą z dnia 3 czerwca 1919 roku została powołana do życia Komisja Kodyfikacyjna, której podstawowym celem było opracowanie projektów ujednoliconego prawa karnego i cywilnego w realiach odradzającej się porozbiorowej Rzeczypospolitej Polskiej. Pomimo krótkiego okresu funkcjonowania Komisji (kres pracom przyniosły wydarzenia września 1939 r.) wiele projektów ustaw zarówno prawa procesowego jak i materialnego opracowanych w jej łonie stanowi po dziś dzień wzorzec wysokiej jakości prawa.

Funkcję pierwszego prezydenta Komisji Kodyfikacyjnej pełnił prof. Franciszek Xawery Fierich – rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i procesualista cywilny. W kolejnych zaś latach inni profesorowie naszej Alma Mater aktywnie uczestniczyli w pracach Komisji.

Wybór daty konferencji nie jest przypadkowy, bowiem pierwsze posiedzenie Komisji Kodyfikacyjnej miało miejsce 10 listopada 1919 r. w Pałacu Krasińskich w Warszawie.

W latach powojennych idea tworzenia szczególnych ciał o eksperckim charakterze nadal pozostała żywa, a zakres przedmiotowy prac tworzonych wówczas komisji kodyfikacyjnych zaczął obejmować coraz to nowe, wysoce wyspecjalizowane działy prawa. W ostatnich latach (od 2015 r.) dostrzegamy zmierzch fenomenu, jakim jest zinstytucjonalizowany dialog środowiska akademickiego, instytucji stosujących prawo, ośrodków politycznych oraz władzy ustawodawczej i wykonawczej. Tworzone obecnie prawo charakteryzowane jest przy użyciu określeń o negatywnym wydźwięku jak „dekodyfikacja”, „proliferacja instytucji prawnych” czy „deflacja jakości prawa”. Można wręcz zauważyć związek między sukcesywnym odstępowaniem przez prawodawcę od tworzenia ciał eksperckich o zbliżonym do Komisji Kodyfikacyjnej charakterze a pogarszającą się jakością tworzonego prawa.

Organizowane wydarzenie ma stanowić połączenie przeszłości z przyszłością, tego co lokalne (polskie) z tym co regionalne (np. w grupie państw CEE).

Pierwszego dnia konferencji (2019-11-15) prelegenci w polskojęzycznych panelach pochylą się inter alia nad wątkami historycznymi czy jakością obecnie tworzonego prawa. Dyskusja wykraczać będzie poza prawo cywilne i karne, będzie obejmować także inne dziedziny prawa (np. administracyjne, podatkowe, europejskie etc.). Nie sposób bowiem oprzeć się konstatacji, że idea poprawnej legislacji stanowi wspólny przedmiot zainteresowania niezależnie od wewnątrzprzedmiotowych specjalizacji.

Jako że zjawisko deflacji prawa in genere przekracza granice krajowych partykularyzmów a którego negatywne skutki można zidentyfikować nie tylko w obcych porządkach prawnych lecz także w instytucjach ponadnarodowych (w szczególności Unii Europejskiej) zakresem tematycznym wydarzenia planuje się objąć także problematykę jakości prawa, wskaźników pomiaru tego pozanormatywnego kryterium oceny oraz procesów kodyfikacji prawa i jego dekodyfikacji w poszczególnych obcych porządkach prawnych (np. Austria, Węgry, Czechy, Federacja Rosyjska, Ukraina) jak również na poziomie Unii Europejskiej a którym to zagadnieniom poświęcony został drugi dzień Konferencji (2019-11-16) – Challenges of Codification in comparative perspective – obejmujący dwa anglojęzyczne panele dedykowane odpowiednio problematyce kodyfikacji prawa prywatnego oraz publicznego. W warunkach multicentrycznego porządku prawnego, dobrowolnej harmonizacji instytucji prawnych, europeizacji prawa (w tym typu bottom-up) a nawet jego globalizacji dyskusja o jakości prawa i optymalnych rozwiązaniach w sferze zabiegów kodyfikacyjnych wymaga zaadaptowania szerszej perspektywy czemu służą właśnie narzędzia wypracowane w teorii komparatystyki prawa.

Pliki do pobrania
docx
Dodatkowe informacje