Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs na dofinansowanie projektu edukacyjnego dla pracowników WPiA UJ

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych w zakresie tematyki POB FutureSoc, DigiWorld, Anthropocene lub Heritage.

Celem projektu jest przygotowanie i przeprowadzenie przez pracownika WPiA UJ działań o charakterze edukacyjnym we współpracy ze studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Działania powinny być związane z badaniami naukowymi lub współpracą z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu (project-based learning).

Może to być na przykład:

  • projekt o charakterze naukowym realizowany wspólnie ze studentami, seminarzystami,
  • projekt popularyzujący naukę ukierunkowany na współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym Uniwersytetu,
  • seria otwartych wykładów online - Massive Open Online Course (brak wymogu współpracy ze studentami Uniwersytetu),
  • inny projekt spełniający kryteria określone w ogłoszeniu i regulaminie.

Dopuszczalna jest realizacja projektu w formie zajęć dydaktycznych, jednakże Beneficjent zobowiązany jest uzyskać niezbędne zgody i dopełnić wszystkie formalności z tym związane, w szczególności uzyskać zatwierdzenie przedmiotu przez Radę Wydziału Prawa i Administracji.

Z wnioskiem konkursowym wystąpić może pracownik badawczy, dydaktyczny lub badawczo-dydaktyczny zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji. Można wystąpić wyłącznie z jednym wnioskiem w danej edycji konkursu.

Wnioski można składać od 29 grudnia 2023 r. do 28 stycznia 2024 r.
Warunkiem rozliczenia dofinansowania jest wydatkowanie wszystkich przyznanych środków do 30 czerwca 2024 r.

Szczegółowe zasady konkursu, w tym kryteria oceny wniosków i zasady rozliczenia projektu, znaleźć można w załączonym regulaminie.

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego dostępnego na portalu Strefa ID.UJ: https://strefaid.uj.edu.pl/Konkurs?kod=93d311cd-ac34-43bd-802b-f4176054be77.

Zastrzega się możliwość odmowy przyznania dofinansowania w razie wyczerpania bądź niewystarczających środków finansowych.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy koordynatora konkursu, dr. Kacpra Górskiego: kacper.gorski@uj.edu.pl.

Pliki do pobrania
pdf
Regulamin konkursu