Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program i plan studiów

Program obowiązujący od 1 października 2013 r. dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed 2012 r.

Program obowiązujący od 1 października 2013 r. dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2012 r. lub później

Program obowiązujący od 1 października 2017 r. dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2012 r. lub później

Program obowiązujący od 1 października 2018 r. dla studentów, którzy rozpoczęli studia w 2012 r. lub później

Regulaminy

Regulaminy studiów oraz inne dokumenty dotyczące toku studiów.