Wstępne rozstrzygnięcie Konkursu na stypendia dla młodych naukowców - doktoranci

Informacja o wstępnym rozstrzygnięciu Konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2014/2015.

Komisja Konkursowa ustaliła listę rankingową i rezerwową w Konkursie na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich. Równocześnie informuję, że z uwagi na przesunięcie środków z Konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców, przewidziane w uchwale Rady Wydziału WPiA UJ z dnia 17 czerwca 2013 r., liczba stypendiów dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich w roku akademickim 2014/2015 wynosi 44.

Ostateczne rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w dniu 30 listopada 2014 r.

22.10.2014 r.