Przejdź do głównej treści

Konkurs dla młodych naukowców 2017 - pracownicy

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 25 maja 2017 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2017

  1. Ogłaszam Konkurs na grant badawczy z Działalności Statutowej dla młodych naukowców w roku 2017
  2. Środki finansowe przeznaczone na granty badawcze DS dla młodych pracowników Wydziału Prawa i Administracji w Konkursie 2017 wynoszą 50% dotacji celowej DSC 2017 tj. 326.807,00 PLN
  3. Termin złożenia wniosków Konkursowych upływa dnia 30 września 2017 r.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 25 maja 2017 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2017

Regulamin konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców

Dokumenty konkursowe