Przejdź do głównej treści

II tura konkursu dla młodych naukowców 2015 - pracownicy

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 października 2015 r. o ogłoszeniu II tury Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2015

  1. W związku z małą liczbą wniosków młodych pracowników naukowych ogłaszam II turę Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2015
  2. Termin złożenia wniosków Konkursowych upływa dnia 23 października 2015 r.
  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 12 października 2015 r. o ogłoszeniu II tury Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2015

Regulamin konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców

Wiosek konkursowy o przyznanie grantu badawczego dla młodych naukowców Konkurs 2015

Oświadczenia o stopniu realizacji projektu finansowego z grantu badawczego dla młodych naukowców - Konkurs 2015

Błąd w kompozycji strony docelowej dla modułu "Polecamy również". Prosimy zgłosić ten problem osobie publikującej