Przejdź do głównej treści

Konkurs dla młodych naukowców 2013 - doktoranci

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ ogłasza konkurs na stypendia z dotacji celowej na finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na rok akademicki 2013/2014 dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich

Regulamin (regulamin w formacie docx) konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ z dotacji celowejna finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich z uwzględnieniem stanowiska Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - zmian zostały zapisane pogrubioną czcionką.

Ogłoszenie o konkursie

Regulamin konkursu na stypendia dla uczestników wydziałowych studiów doktoranckich

Dokumenty konkursowe

Wyniki Konkursu na stypendia dla młodych naukowców - doktoranci

Wstępne rozstrzygnięcie Konkursu na stypendia dla młodych naukowców - doktoranci