Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blackboard na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wstęp i podstawowe opcje

Blackboard Learn Ultra to platforma typu LMS (Learning Management System), za pomocą której Wykładowcy tworzą i udostępniają kursy online z materiałami do nauki (np. lekcje, pliki oraz zasoby), przygotowują testy i egzaminy oraz prowadzą zajęcia online. Po zalogowaniu otwiera się widok Spisu zadań:

Strona instytucji. Zawiera informacje na temat Uczelni, może też zawierać linki do przydatnych stron WWW.

Profil (imię i nazwisko). Profil użytkownika, w którym można zdefiniować różne ustawienia, między innymi język platformy oraz ustawienia dotyczące powiadomień (np. nowe treści, nowe zadania, zaległe terminy). Można też dodać zdjęcie, które będzie widoczne dla innych użytkowników (Studentów i Wykładowców).

Spis zadań. Widok, w którym widoczne są komunikaty związane z nauką. Są to informacje o nowych elementach w kursach, zbliżające się oraz zaległe terminy, informacje o ocenie pracy, itd. Spis zadań można dostosować do własnych potrzeb.

Kursy. Widok z kursami na platformie, w których zostaliśmy zarejestrowani. Kursy można wyszukiwać według nazwy, możliwe jest też ich filtrowanie (np. według semestrów, kursy otwarte oraz kursy zakończone).

Kalendarz. Widok kalendarza, w którym znajdują się wszystkie pozycje związane z kalendarzem (np. kalendarz prywatny, kalendarze kursów, terminy testów i egzaminów). Widok ten można dostosować do własnych potrzeb.

Wiadomości. Widok, gdzie znajdują się wiadomości związane z kursami (inni Studenci lub Wykładowcy), są one wyświetlane według kategorii (nazwa kursu). Kliknięcie kategorii otwiera kurs na platformie.

Oceny. W tym miejscu znajdują się oceny za zadania, testy i egzaminy. Ocena może być obliczona automatycznie (np. suma punktów za pytania w testach), nadpisana przez Wykładowcę (np. za dodatkowo wykonaną pracę) lub oceniona w sposób manualny (np. za pomocą rubryki oceniającej na podstawie zdefiniowanych kryteriów oceny).

Każdy z użytkowników ma swój profil na platformie. W profilu użytkownika można zmienić między innymi ustawienia dotyczące języka interfejsu, powiadomień oraz można dodać lub zmienić zdjęcie użytkownika. To ostatnie jest o tyle przydatne, że zdjęcie identyfikuje nas jako osobę i jest widoczne w kursach, dyskusji oraz wiadomościach.


Aby zmienić język interfejsu użytkownika:

  1. Zaloguj się i kliknij profil użytkownika (imię i nazwisko). Otwiera się okno, zawierające informacje o użytkowniku.
  2. Wybierz język interfejsu (np. polski, angielski, itd.) i kliknij przycisk Zapisz (Save).

 

Można dodać i później zmienić zdjęcie do profilu użytkownika. Jest ono widoczne w kursach, dyskusji oraz w wiadomościach.

Aby dodać lub zmienić zdjęcie:

  1. Kliknij profil użytkownika (imię i nazwisko). Otwiera się okno, w którym dodaj zdjęcie. Maksymalna wielkość wynosi 5 Mb.
  2. Po dodaniu zdjęcia zapisz zmiany w profilu użytkownika – kliknij przycisk Zapisz.