Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowości książkowe Sekcji Prawa Własności Intelektualnej

Luty 2020

Moderecht. Handbuch
Herausgegeben von Thomas Hoeren
C.H. Beck, 2019

Intellectual property law
Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee, Phillip Johnson
Oxford University Press, 2018

Prawo własności przemysłowej. Komentarz
Redaktor Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wydawnictwo C.H. Beck, 2020

WIPO technology trends 2019. Artificial intelligence
Preface Francis Gurry
WIPO World Intellectual Property Organization, 2019

Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne, prawo autorskie
Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Wojciech W. Kowalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019

Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego
Aleksandra Sewerynik
Wydawnictwo C.H. Beck, 2020

Copyright to be or not to be = Le droit d'auteur, être ou ne pas être = El derecho de autor, ser o no ser
Ed. Jørgen Blomqvist
Ex Tuto Publishing, 2019

A history of intellectual property in 50 objects
Ed. Claudy Op Den Kamp, Dan Hunter
Cambridge University Press, 2019

Advanced introduction to European Union law
Jacques Ziller
Edward Elgar Publishing, 2020

European intellectual property law. Text, cases and materials
Annette Kur, Thomas Dreier, Stefan Luginbuehl
Edward Elgar Publishing, 2019

 

Styczeń 2020

Prawo farmaceutyczne
Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple
Wolters Kluwer, 2020

Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz
Redakcja naukowa Krzysztof W. Baran
Wolters Kluwer, 2020

Łacińska terminologia prawnicza
Redakcja naukowa Jerzy Zajadło
Wolters Kluwer, 2020

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz
Redakcja naukowa Piotr Tuleja
Wolters Kluwer, 2019

Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej
Katarzyna Grzybczyk
Wolters Kluwer, 2020

 

Grudzień 2019

Znaczenie i wycena własności intelektualnej. Proving the worth - putting a value on intellectual property
Redakcja naukowa: Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk, Marek Panfil, Sławomir Augustyn
Wydawnictwo Ius Publicum; Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2019

Znaki towarowe i ich ochrona
Redaktor Ryszard Skubisz
Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej
Monika Rejdak
Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

Is intellectual property pluralism functional?
Edited by Susy Frankel
Edward Elgar Publishing, 2019

The object and purpose of intellectual property
Edited by Susy Frankel
Edward Elgar Publishing, 2019

 

Listopad 2019

Ewolucja zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi
Edyta Konopczyńska
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Prawo własności intelektualnej
Redaktor Dominika Wetoszka
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Status prawny twórców utworów filmowych
Ksenia Kakareko
Silva Rerum, 2019

Legal environment of business. Government regulation and public policy analysis
Henry N. Butler
South-Western Publishing, 1987

The confusion test in European trade mark law
Ilanah Simon Fhima, Dev S. Gangjee
Oxford University Press, 2019

Prawo konsumenckie. Komentarz
Redaktor Konrad Osajda
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć
Pod redakcją Macieja Barczewskiego, Eweliny Kowalskiej
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

 

Październik 2019

The parody exception in copyright law
Sabine Jacques
Oxford University Press, 2019

The right of communication to the public in EU copyright law
Justin Koo
Hart Publishing, 2019

Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: obywatelstwo unijne, zamówienia publiczne, ochrona środowiska, pomoc państwa, fundusze unijne, prawo autorskie
Redakcja naukowa Stanisław Biernat
Wolters Kluwer, 2019

Pośrednicy internetowi w prawie Unii Europejskiej: rola i obowiązki wobec treści użytkowników
Magdalena Piech
Wolters Kluwer, 2019

Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu
Justyna Ożegalska-Trybalska
Wolters Kluwer, 2019

Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego
Michał Ziółkowski
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Prawo autorskie w instytucjach kultury
Redakcja Aleksandra Sewerynik
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Urheberrecht: UrhG, KUG, VerlG, VGG: Kommentar
Herausgegeben Hartwig Ahlberg, Horst-Peter Götting
C. H. Beck, 2018

Annual reports on intellectual property cases of the Supreme People's Court: 2008-2015
Supreme People's Court of the People's Republic of China
China Legal Publishing House, 2017

 

Wrzesień 2019

Characters before copyright. The rise and regulation of fan fiction in eighteenth-century Germany
Matthew H. Birkhold
Oxford University Press, 2019

Licensing and access to content in the European Union. Regulation between copyright and competition law
Sebastian Felix Schwemer
Cambridge University Press, 2019

Free and open source software (FOSS) and other alternative license models. A comparative analysis
Editor Axel Metzger
Springer, 2016

The right to parody. Comparative analysis of copyright and free speech
Amy Lai
Cambridge University Press, 2019

Prawo wobec kultury i sztuki
Redakcja naukowa Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko
Wolters Kluwer Polska, 2018

Intellectual property rights as obstacles to legitimate trade?
Edited by Christopher Heath, Anselm Kamperman Sanders and Anke Moerland
Kluwer Law International, 2018

Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym
Michał Wyrwiński
Wolters Kluwer Polska, 2019

Copyright and collective authorship. Locating the authors of collaborative work
Daniela Simone
Cambridge University Press, 2019

Copyright in the information society. A guide to national implementation of the European Directive
Edited by Brigitte Lindner, Ted Shapiro
Edward Elgar Publishing, 2019

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz
Redaktor Arkadiusz Michalak
Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

 

Maj 2019

Sztuczna inteligencja, blockchain, cyberbezpieczeństwo oraz dane osobowe. Zagadnienia wybrane
Redakcja Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński, Dariusz Szostek
Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

Who owns the news? A history of copyright
Will Slauter
Stanford University Press, 2019

Enforcement of intellectual property rights in the EU Member States
Ed. Flip Petillion
Intersentia, 2019

EU copyright law. Subsistence, exploitation and protection of rights
Morten Rosenmeier, Kacper Szkalej, Sanna Wolk
Wolters Kluwer, 2019

Prawo autorskie i prawa pokrewne. Komentarz
Redakcja naukowa Wojciech Machała, Rafał M. Sarbiński
Wolters Kluwer, 2019

Naruszenie prawa ochronnego na renomowany znak towarowy
Michał Bohaczewski
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Ochrona oznaczeń odróżniających w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Zagadnienia konstrukcyjne
Łukasz Żelechowski
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

 

Kwiecień 2019

Komercjalizacja i transfer wyników badań naukowych i prac rozwojowych z uczelni do gospodarki. Komentarz – nowe regulacje
Red. Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

Trademark surveys. A litigators's guide
James T. Berger, R. Mark Halligan
LexisNexis, 2019

Die urheberrechtliche Zwangslizenz
Hubertus Weber
Nomos, Stämpfli Verlag, C.H. Beck, 2018

Prawo autorskie i prawa pokrewne
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
Wolters Kluwer, 2019

Prawo autorskie. Komentarz do wybranego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE
Redakcja naukowa Ewa Laskowska-Litak, Ryszard Markiewicz
Wolters Kluwer, 2019

Swoboda wypowiedzi artystycznej. Standardy międzynarodowe i krajowe
Marcin Górski
Wolters Kluwer, 2019

Prawo prasowe
Joanna Sieńczyło-Chlabicz, Zofia Zawadzka, Monika Nowikowska
Wolters Kluwer, 2019

Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym
Redakcja naukowa Jan Monkiewicz, Edyta Rutkowska-Tomaszewska
Wolters Kluwer, 2019

Opus auctorem laudat. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Monice Czajkowskiej-Dąbrowskiej
Redakcja naukowa Krystyna Szczepanowska-Kozłowska, Ireneusz Matusiak, Łukasz Żelechowski
Wolters Kluwer, 2019

Wpływ prawa Unii Europejskiej na polskie prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji ze szczególnym uwzględnieniem sprzedaży premiowanej
Jakub Kępiński
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

3D printing and beyond. Intellectual property and regulation
Edited by Dinusha Mendis. Mark Lemley, Matthew Rimmer
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

 

Marzec 2019

The protection of non-traditional trademarks. Critical perspectives
Edited by Irene Calboli, Martin Senftleben
Oxford University Press, 2018

Urheberrechtsschutz und Erschöpfung bei Multimediawerken. Das Beispiel der Computerspiele
Beatrix Metelski
Carl Heymanns Verlag, 2015

Recht als Infrastruktur für Innovation
Hrsg. Lena Maute, Mark-Oliver Mackenrodt
Nomos, 2019

European libraries and the internet. Copyright and extended collective licences
Rán Tryggvadóttir
CiTiP Centre for IT & IP Law, 2018

Intermediary liability and freedom of expression in the EU. From concepts to safeguards
Aleksandra Kuczerawy
CiTiP Centre for IT & IP Law, 2018

When an original is not original. The originality requirement in Belgian law
Niels Vandezande
CiTiP Centre for IT & IP Law, 2019

European fashion law. A practical guide from start-up to global success
Rosie Burbridge
EE Edward Elgar Publishing, 2019

Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz
Redaktor Janusz Szwaja
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku
Redakcja naukowa Zbigniew Romek, Kamila Kamińska-Chełminiak
Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2018

Copyright and the Court of Justice of the European Union
Eleonora Rosati
Oxford University Press, 2019

Exhausting intellectual property rights. A comparative law and policy analysis
Shubha Ghosh, Irene Calboli
Cambridge University Press, 2018

Die dreifache Schadensberechnung. Eine Untersuchung zum deutschen und europäischen Immaterialgüter-, Lauterkeits- und Bürgerlichen Recht
Benjamin Raue
Nomos Verlagsgesellschaft, 2017

 

Luty 2019

Digital maps. Ip paradigms and new technology
Marlena Jankowska
Wydawnictwo Ius Publicum, 2017

Reconciling copyright with cumulative creativity. The third paradigm
Giancarlo Frosio
EE Edward Elgar Publishing, 2018

Restoring consumer sovereignty. How markets manipulate us and what law can do about it
Adrian Kuenzler
Oxford University Press, 2017

Patent pledges. Global perspectives on patent law's private ordering frontier
Edited by Jorge L. Contreras, Meredith Jacob
EE Edward Elgar Publishing, 2017

Dyskryminacja a przestępczość. Przestępstwa motywowane uprzedzeniami
Redakcja naukowa: Wojciech Dadak
Wydawnictwo Kasper, Koło Naukowe Kryminologii TBSP UJ, 2018

Wykładnia prawa Unii Europejskiej
Redaktor Leszek Leszczyński
Wydawnictwo C. H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, 2019

Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego. Studium prawnoporównawcze
Joanna Sitko
Wolters Kluwer, 2019

Research handbook on the law of artificial intelligence
Edited by Woodrow Barfield, Ugo Pagallo
EE Edward Elgar Publishing, 2018

Research handbook on the law of virtual and augmented reality
Edited by Woodrow Barfield, Marc Jonathan Blitz
EE Edward Elgar Publishing, 2018

 

Styczeń 2019

Copyright law and derivative works. Regulating creativity
Omri Rachum-Twaig
Routledge Taylor & Francis Group, 2019

Reforma ochrony danych osobowych. Współpraca administracyjna w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
Maciej Kawecki
Wolters Kluwer, 2017

The EU design approach. A global appraisal
Edited by Anette Kur, Marianne Levin, Jens Schovsbo
EE Edward Elgar Publishing, 2018

To żyje! Sztuczna inteligencja od logicznego fortepianu po zabójcze roboty
Toby Walsh
Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018

Intellectual property perspectives on the regulation of new technologies
Edited by Tana Pistorius
EE Edward Elgar Publishing, 2018

Handbuch des Persönlichkeitsrechts. Presse- und Medienrecht
Herausgegeben von Horst-Peter Götting, Christian Schertz, Walter Seitz
C. H. Beck, 2019

Wkład krakowskiego i ogólnopolskiego środowiska prawniczego w budowę podstaw ustrojowych III Rzeczpospolitej (1980-1994). Projekty i inicjatywy ustawodawcze, ludzie, dokonania i oceny 
Pod redakcją Stanisława Grodziskiego
Księgarnia Akademicka, 2018

Patent law injuctions
Edited by Rafał Sikorski
Wolters Kluwer, 2019