Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wydziałowa Biblioteka Prawnicza

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowości książkowe Sekcji Prawa Własności Intelektualnej

Październik 2022 – styczeń 2023

Pojęcie utworu w prawie autorskim
Ewa Laskowska-Litak
Wolters Kluwer Polska, 2022

Prawo do korzystania ze znaku towarowego jako wkład niepieniężny do spółki kapitałowej
Maria Rożnowska
Wydawnictwo C.H. Beck, 2022

Reforma prawa własności intelektualnej [Cz. 1]
Redakcja Alicja Adamczak
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2021

Reforma prawa własności intelektualnej. Cz. 2
Redakcja Alicja Adamczak
Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, 2022

Psychologia potoczna w myśleniu prawniczym
Jerzy Stelmach, Łukasz Kurek
Wolters Kluwer, 2022

Ustawa o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego: Komentarz
Bogdan Fischer, Agnieszka Piskorz-Ryń, Marlena Sakowska-Baryła, Joanna Wyporska-Frankiewicz
Wolters Kluwer, 2022

Ius et ratio: Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Elżbiecie Skowrońskiej-Bocian
Redakcja naukowa Witold Borysiak, Jacek Wierciński, Agnieszka Gołaszewska, Marcin Olechowski
Wolters Kluwer, 2022

Zwalczanie nieuczciwych praktyk handlowych między przedsiębiorcami w prawie Unii Europejskiej
Monika Namysłowska
Wolters Kluwer, 2022

Jak pisać pisma procesowe i prowadzić komunikację w sporze czyli Książeczka o pisaniu pism
Maciej Gawroński, Piotr Biernatowski
Wolters Kluwer, 2022

Nowoczesne technologie: Szansa czy zagrożenie dla funkcjonowania przedsiębiorców w obrocie prawnym i postępowaniach sądowych
Redakcja naukowa Andrzej Kidyba
Wolters Kluwer, 2022

Wyczerpanie prawa w prawie autorskim: Studium z prawa polskiego na tle prawa unijnego
Joanna Pawlikowska
Temida 2, 2022

In varietate concordia: Księga jubileuszowa Profesora Ryszarda Skubisza
Autorzy Marcin Balicki [i inni]
Wydawnictwo C. H. Beck, 2022

Zabawy z prawem autorskim dawne i nowe
Ryszard Markiewicz
Wolters Kluwer, 2022

InsurTech: Nowe technologie w branży ubezpieczeń
Redakcja Kamil Szpyt
C. H. Beck, cop. 2023

Słynne alkohole a prawo własności intelektualnej
Katarzyna Grzybczyk
Wolters Kluwer, 2022

Prawo autorskie w praktyce: O prawach twórców i odbiorców utworów
Redakcja naukowa Ewelina Szatkowska
Wolters Kluwer, 2022

Reklama: Aspekty prawne, nowe wyzwania
Redakcja naukowa Monika Namysłowska
Wolters Kluwer, 2022

Ochrona danych osobowych
Redakcja naukowa Dominik Lubasz
Wolters Kluwer, 2022

Prawo jako projekt przyszłości
Redakcja naukowa Paweł Chmielnicki, Dobrochna Minich
Wolters Kluwer, 2022

 

Sierpień–wrzesień 2022

Prawo a media społecznościowe
Pod redakcją Ryszarda Markiewicza
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2022

Kulinaria w polskim prawie własności intelektualnej
Piotr Ślęzak
Wolters Kluwer, 2022

Metodologia dysertacji doktorskiej dla prawników
Redakcja naukowa Hubert Izdebski, Aneta Łazarska
Wolters Kluwer, 2022

Przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku
Katarzyna Lenczowska-Soboń
Wolters Kluwer, 2022

Przeszkoda opisowości w praktyce udzielania praw na znaki towarowe
Wojciech Gierszewski
Wolters Kluwer, 2022

Law of E-Commerce in Poland and Germany
Ed. by Bettina Heiderhoff, Grzegorz Żmij
Sellier. European Law Publishers, 2005

Szkice do portretu = Sketches for a portrait
Redakcja Monika Kozień, Marta Miskowiec, Aneta Kopczacka
Muzeum Fotografii, 2018

Intellectual Property and Sports: Essays in Honour of P. Bernt Hugenholtz
Edited by Martin Senftleben, Joost Poort, Mireille van Eechoud, Stef van Gompel, Natali Helberger
Wolters Kluwer, 2021

Research Handbook on Intellectual Property and Cultural Heritage
Edited by Irini Stamatoudi
Edward Elgar Publishing, 2022

 

Czerwiec–lipiec 2022

Constructions of Media Authorship: Investigating Aesthetic Practices from Early Modernity to the Digital Age
Edited by Christiane Heibach, Angela Krewani and Irene Schütze
Walter de Gruyter & Co Wydawca, 2021

Sharing Economy at the Base of the Pyramid: Opportunities and Challenges
Israr Qureshi, Babita Bhatt, Dhirendra Mani Shukla (Editors)
Springer, 2021

Intellectual Property and Sustainable Markets
Edited by Ole-Andreas Rognstad, Inger B. Ørstavik
Edward Elgar Publishing, 2021

The Future of Copyright in the Age of Artificial Intelligence
Aviv H. Gaon
Edward Elgar Publishing, 2021

The Making Available Right: Realizing the Potential of Copyright's Dissemination Function in the Digital Age
Cheryl Foong
Edward Elgar Publishing, 2019

The State of Creativity: The Future of 3D Printing, 4D Printing and Augmented Reality
James Griffin
Edward Elgar Publishing, 2019

Imperium prawa
Ronald Dworkin
Wolters Kluwer, 2022

Prawnoautorska ochrona programów komputerowych
Zbigniew Okoń
Wolters Kluwer, 2022

Prawo autorskie i prasowe
26. wydanie, stan prawny: 1 lutego 2022 r.
C.H. Beck, 2022

Prawo autorskie: Zagadnienia praktyczne
Michał J. Zabłocki
Cineo Studio, 2020

Stanowienie i stosowanie prawa: Elementy teorii
Andrzej Korybski, Leszek Leszczyński
Wolters Kluwer, 2021

Brzechwa: Poeta w adwokackiej todze
Redakcja Przemysław Polański; autorzy Ewa Fabian, Dawid Kot, Wojciech Machała, Przemysław Polański, Mariusz Urbanek
C.H. Beck, 2022

 

Marzec–maj 2022

Ochrona danych osobowych a dostęp do informacji publicznej i ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego: próba zdefiniowania relacji w polskim porządku prawnym
Marlena Sakowska-Baryła
Wolters Kluwer, 2022

Zagadnienie obiektywności prawa w perspektywie problemu kierowania się regułą
Michał Pełka
Wolters Kluwer, 2022

Wokół Konwencji Europejskiej: komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka
Marek Antoni Nowicki
Wolters Kluwer, 2021

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, ustawa o ochronie danych osobowych: komentarz
Paweł Fajgielski
Wolters Kluwer, 2022

Dobra wirtualne z perspektywy użytkowników i dostawców treści: prawne uwarunkowania obrotu
Jakub Wyczik
C.H. Beck, 2022

Standaryzacja nowych technologii: jej wpływ na zakres swobody wykonywania uprawnień z patentu
Aleksandra Kuźnicka-Cholewa
Wydawnictwo C.H. Beck, 2022

Autorskie prawa osobiste twórców gier komputerowych
Jacek Markowski
Wydawnictwo C.H. Beck, 2020

 

 

Luty 2022

Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz in Europa: eine vergleichende Untersuchung zum Schutz ummaterialgüterrechtlich nicht geschützter Leistungen im deutschem, französischen, spanischen, italienischen und schweizerischen Recht
Florian Brem
BWV, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2005

Własność dóbr intelektualnych: prawa własności intelektualnej w perspektywie realizmu socjologicznego
Bartosz Mika
Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, 2021

Marketing, Datenschutz und das Internet
Ulrich Sachs
Carl Heymanns Verlag, 2008

Performing Copyright: Law, Theatre and Authorship
Luke McDonagh
Hart, 2021

Gemeinfreiheit und Markenrecht: Möglichkeiten einer Remonopolisierung von urheberrechtliche gemeinfreien Werken und Lichtbildern sowie von Bildnissenund Namen historischer Persönlichkeiten mit Hilfe des Markenrechts
Sören Liebau
Shaker Verlag, 2000

Ochrona "fashion designu" w prawie Unii Europejskiej
Berenika Sorokowska
Wydawnictwo C.H.Beck, 2021

Verbraucherschutz im Internet nach polnischem recht unter Berücksichtigung der europäischen Rechtangleichung
Katarzyna Lasota
VVF, 2004

Introduction to Intellectual Property: Theory and Practice
World Intellectual Property Organization
Wolters Kluwer, 2017

 

Styczeń 2022

Metodyka pracy pełnomocnika w sprawach cywilnych z zakresu prawa własności intelektualnej
Katarzyna Jasińska, Zbigniew Pinkalski, Justyna Rasiewicz, Anna Sokołowska-Ławniczak
Wolters Kluwer, 2021

Karnoprawna ochrona znaku towarowego
Dariusz Kuberski
Wolters Kluwer, 2021

Prawne i etyczne aspekty reklamy adwokackiej
Piotr F. Piesiewicz
Wolters Kluwer, 2021

Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii
Red. nauk. Bogdan Fischer, Adam Pązik, Marek Świerczyński
Wolters Kluwer, 2021

Prawo autorskie: komentarz
Adrian Niewęgłowski
Wolters Kluwer, 2021

Świadczenie usług drogą elektroniczną: komentarz
Mirosław Gumularz
Wolters Kluwer, 2019

Urheberrecht im Informationszeitalter: Festschrift für Wilhelm Nordemann zum 70. Geburtstag am 8. Januar 2004
Redakcja Ulrich Loewenheim 
Verlag C.H. Beck, 2004

Der internationale Schutz gegen unlauteren Wettbewerb 
Pflüger, Johannes Martin
Carl Heymanns Verlag, 2010

Das neue spanische Urheberrecht im Vergleich zum deutschen Recht unter besonderer Berücksichtigung der europäischen Urheberrechtsharmonisierung
Stefanie Müller
VVF, 1997

Recht im Wandel seines Sozialen und Technologischen Umfeldes: Festschrift für Manfred Rehbinder 
Redakcja Jürgen Becker, Reto M. Hilty, Jean-Fritz Stöckli, Thomas Würtenberger
C.H. Beck – Stämpfli Verlag, 2002

Verba volant, scripta manent: how to write an M.A. thesis in translation studies 
Maria Piotrowska, Joanna Dybiec-Gajer
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, 2012

 

Listopad/grudzień 2021

Kreative Maschinen und Urheberrecht: die Machine Learning-Werkschöpfungskette vom Training über Modellschutz bis zu Compulational Creativity
Lisa Käde
Nomos, 2021

Prawo własności przemysłowej: komentarz: Prawo własności przemysłowej (art. 1-119)
Red. Łukasz Żelechowski
Wydawnictwo C. H. Beck, 2022

Prawna ochrona treści cyfrowych
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz
Wolters Kluwer, 2022

Global intellectual property protection and new constitutionalism: hedging exclusive rights
Edited by Jonathan Griffiths, Tuomos Mylly
Oxford University Press, 2021

 

Październik 2021

Argumenty i rozumowania prawnicze w konstytucyjnym państwie prawa: komentarz
Redakcja Monika Florczak-Wątor, Andrzej Grabowski
Wydawnictwo Księgarnia Akademicka, 2021

Copyright in the Age of Access to Legal Digital Content: a study of EU copyright law in the context of consumptive use of protected content
Kacper Szkalej
Uppsala Universitet, 2021

Prawo własności intelektualnej
Krzysztof Czub
Wolters Kluwer, 2021

Postępowanie cywilne w sprawach własności intelektualnej: komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów
Redakcja Bartosz Karolczyk
Wolters Kluwer, 2021

E-usługi a RODO
Małgorzata Ciechomska
Wolters Kluwer, 2021

Good practices guide for technology transfer and intellectual property management in higher education institutions: D1.2.3
CIPnet China Intellectual Property Management Network
Universidad de Alicante, 2020

Blueprint for Innovation & IP Strategies for China: International Conference: "Knowledge Sharing & IP Management Strategies for China" = 中国创新与知识产权战略蓝图: 中国知识共享与知识产权管理战略国际会议
Edited by Xu Zhang, Xu Zhao, Dariusz Kasprzycki
CIPnet China Intellectual Property Management Network, 2021

Prawo własności intelektualnej: teoria i praktyka
Redakcja Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wolters Kluwer, 2021

2020/2021

Prawo własności przemysłowej: komentarz: Prawo własności przemysłowej (art. 120-327); Kodeks postępowania cywilnego (art. 87², 479'89-479'129)
Redakcja Łukasz Żelechowski
Wydawnictwo C. H. Beck, 2021

Copyright in the Digital Single Market: Article-by-Article Commentary to the Provisions of Directive 2019/790
Eleonora Rosati
Oxford University Press, 2021

EU Internet Law in the Digital Single Market
Edited by Tatiana-Eleni Synodinou, Philippe Jougleux, Christina Markou, Thalia Prastitou-Merdi
Springer, 2021

Fundamental Rights Challenges: Horizontal Effectiveness, Rule of Law and Margin of National Appreciation
Edited by Cristina Izquierdo-Sans, Carmen Martínez-Capdevila, Magdalena Nogueira-Guastavino
Springer, 2021

The Routledge Handbook of EU Copyright Law
Edited by Eleonora Rosati
Routledge Taylor & Francis Group, 2021

Prawo nowych technologii
Redakcja Kinga Flaga-Gieruszyńska, Jacek Gołaczyński
Wolters Kluwer, 2021

Ochrona danych osobowych a prawo do informacji publicznej
Irena Kamińska, Mirosława Rozbicka-Ostrowska
Wolters Kluwer, 2021

Działania naruszające prawa do domen internetowych
Andrzej Krasuski, Anna Wolska-Bagińska, Olga Zinkiewicz-Będźmirowska
Wolters Kluwer, 2021

Prawo autorskie: wzory umów z komentarzem
Piotr Ślęzak
4. wydanie
Wolters Kluwer, 2021

Prawo autorskie i prawa pokrewne
Janusz Barta, Ryszard Markiewicz
9. wydanie
Wolters Kluwer, 2021

Skradziona kultura: jak Zachód wykorzystuje cudzą własność intelektualną
Katarzyna Grzybczyk
Wolters Kluwer, 2021

Media w erze cyfrowej: wyzwania i zagrożenia
Redakcja Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Monika Nowikowska, Krzysztof Wąsowski
Wolters Kluwer, 2021

Prawa własności przemysłowej: przedmiot, treść i naruszenie
Ewa Nowińska, Urszula Promińska, Krystyna Szczepanowska-Kozłowska
Wolters Kluwer, 2021

Prawo własności przemysłowej: komentarz
Redakcja Mariusz Kondrat
Wolters Kluwer, 2021

Tłumaczenie jako utwór chroniony prawem autorskim
Redakcja Joanna Błeszyńska-Wysocka
Wydawnictwo C. H. Beck, 2021

Roszczenie o zapłatę wielokrotności stosownego wynagrodzenia w prawie autorskim
Dorota Sokołowska
Wydawnictwo Naukowe UAM, 2021

The Cambridge Handbook of Copyright Limitations and Exceptions
Edited by Shyamkrishna Balganesh, Ng-Loy Wee Loon, Haochen Sun
Cambridge University Press, 2021

Wieloaspektowość pojęcia plagiatu
Redakcja Paweł Jędrysiak
Difin, 2021

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych: komentarz
Redakcja Ewa Ferenc-Szydełko
4. wydanie
Wydawnictwo C. H. Beck, 2021

Copyright and Fundamental Rights in the Digital Age: A Comparative Analysis in Search of a Common Constitutional Ground
Edited by Oreste Pollicino, Giovanni Maria Riccio, Marco Bassini
Edward Elgar Publishing, 2020

Fundamental Rights Protection Online: The Future Regulation of Intermediaries
Edited by Bilyana Petkova, Tuomas Ojanen
Edward Elgar Publishing, 2020

Defences to Copyright Infringement: Creativity, Innovation, and Freedom on Internet
Stavroula Karapapa
Oxford University Press, 2020

Transition and Coherence in Intellectual Property Law: Essays in Honour of Annette Kur
Edited by Niklas Bruun, Graeme B. Dinwoodie, Marianne Levin, Ansgar Ohly
Cambridge University Press, 2021

The Copyright/Trademark Interface: How the Expansion of Trademark Protection Is Stifling Cultural Creativity
Martin Senftleben
Wolters Kluwer, 2021

Sto lat polskiego prawa handlowego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 1
Redakcja Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka
Wolters Kluwer, 2020

Sto lat polskiego prawa handlowego: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kidybie. T. 2
Redakcja Małgorzata Dumkiewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak, Jerzy Szczotka
Wolters Kluwer, 2020

Upadłość konsumencka: komentarz
Redakcja Anna Hrycaj, Patryk Filipiak
Wolters Kluwer, 2020

Ochrona konsumencka przedsiębiorców
Redakcja Witold Chomiczewski
Wolters Kluwer, 2021

Tłumaczenie w prawie autorskim
Jakub M. Doliński
Wolters Kluwer, 2021

Ustawa o radiofonii i telewizji: komentarz
Redakcja Adrian Niewęgłowski
Wolters Kluwer, 2021

Ustawy autorskie: komentarze. T. 1, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Ochrona baz danych, Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
Redakcja Ryszard Markiewicz
Wolters Kluwer, 2021

Ustawy autorskie: komentarze. T. 2, Prawo autorskie i prawa pokrewne, Ochrona baz danych, Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i prawami pokrewnymi
Redakcja Ryszard Markiewicz
Wolters Kluwer, 2021

Prawo autorskie na jednolitym rynku cyfrowym: dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790
Ryszard Markiewicz
Wolters Kluwer, 2021

Wpływ decyzji Urzędu Patentowego RP na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej
Arkadiusz Sadza
Wolters Kluwer, 2021

Prawa konsumenta: komentarz
Tomasz Czech
2. wydanie
Wolters Kluwer, 2020

Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu
Redakcja Marlena Jankowska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Piotr Stec
Wydawnictwo Ius Publicum : Narodowy Instytut Dziedzictwa, 2020

Ochrona wzorów użytkowych
Marcin Balicki
Wolters Kluwer, 2020

The Cambridge Handbook of International and Comparative Trademark Law
Edited by Irene Calboli, Jane C. Ginsburg
Cambridge University Press, 2020

Global Mandatory Fair Use: the Nature and Scope of the Right to Quote Copyright Works
Tanya Aplin, Lionel Bently
Cambridge University Press, 2020

Ku globalnej ochronie wiedzy tradycyjnej: prawo w interakcji z rynkiem i kulturą
Iwona B. Mika
Instytut Wydawniczy EuroPrawo, 2020

Wady oświadczenia woli w umowach zawieranych na internetowym rynku konsumenckim
Katarzyna Południak-Gierz
Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

Księga jubileuszowa z okazji 100-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce 1918-2018
Redakcja Krzysztof Czub
Polska Izba Rzeczników Patentowych, 2018

Ilustrowane prawo reklamy
Katarzyna Grzybczyk
4. wydanie
Wolters Kluwer, 2020

Prawo filmowe
Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak
Wolters Kluwer, 2020

Prawo autorskie: zarys problematyk
Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka
Wolters Kluwer, 2020

Odpowiedzialność odszkodowawcza rzekomo uprawnionego z praw własności intelektualnej za bezpodstawne wezwanie do zaniechania
Tomasz Marek
Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

Granice dozwolonej krytyki prasowej działalności osób pełniących funkcje publiczne
Monika Nowikowska
Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

Fairness, Morality and "Ordre Public" in Intellectual Property
Edited by Daniel J. Gervais
Edward Elgar Publishing, 2020

Urheberrecht!: Festschrift für Hon.-Prof. Dr. Michel M. Walter zum 80. Geburtstag
Herausgegeben von Silke v. Lewinski und Heinz Wittmann
Verlag Medien und Recht, 2018

Prawo własności przemysłowej
Piotr Kostański, Łukasz Żelechowski
2. wydanie
Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

Wyczerpanie autorskich praw majątkowych
Agnieszka Gołaszewska
Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

Prywatność wirtualna: unijne standardy ochrony prawa do prywatności w Internecie
Ewa Milczarek
Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

Prawo sztucznej inteligencji
Redakcja Luigi Lai, Marek Świerczyński
Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

Zasada dychotomii w utworach literackich
Joanna Karina Matczuk
Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych
Łukasz Maryniak
Wolters Kluwer, 2020

Domeny internetowe: teoria i praktyka
Redakcja Ireneusz Matusiak
Wolters Kluwer, 2020

Test trójstopniowy w prawie autorskim: paradygmaty prawa autorskiego
Piotr Niezgódka
Wolters Kluwer, 2020

Prawo mediów
Redakcja Piotr Ślęzak
Wolters Kluwer, 2020

The Oxford Handbook of Online Intermediary Liability
Edited by Giancarlo Frosio
Oxford University Press, 2020

Conflict of Laws and the Internet
Pedro de Miguel Asensio
Edward Elgar Publishing, 2020

The Cambridge Handbook of Copyright in Street Art and Graffiti
Edited by Enrico Bonadio
Cambridge University Press, 2019

The Innovation Society and Intellectual Property
Edited by Josef Drexl, Anselm Kamperman Sanders
Edward Elgar Publishing, 2019

Opłaty za korzystanie z utworów oraz praw pokrewnych: wynagrodzenia na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania
Adam Pacuski
Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

Karalne przywłaszczenie autorstwa
Mateusz Tomczyk
Wydawnictwo C. H. Beck, 2020

Licencje przymusowe w systemie ochrony patentowej produktów leczniczych
Zbigniew Więckowski
Wolters Kluwer, 2020

Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych
Bohdan Widła
Wolters Kluwer, 2020

Regulatory Model for Digital Rights Management: Analysis of U.S., Europe and China
Cong Xu
Springer, 2020

Across Intellectual Property. Essays in Honour of Sam Ricketson
Edited by Graeme W. Austin, Andrew F. Christie, Andrew T. Kenyon, Megan Richardson
Cambridge University Press, 2020

Research Handbook on intellectual property and digital technologies
Edited by Tanya Aplin
Edward Elgar Publishing, 2020

 

Luty 2020

Moderecht. Handbuch
Herausgegeben von Thomas Hoeren
C.H. Beck, 2019

Intellectual property law
Lionel Bently, Brad Sherman, Dev Gangjee, Phillip Johnson
Oxford University Press, 2018

Prawo własności przemysłowej. Komentarz
Redaktor Joanna Sieńczyło-Chlabicz
Wydawnictwo C.H. Beck, 2020

WIPO technology trends 2019. Artificial intelligence
Preface Francis Gurry
WIPO World Intellectual Property Organization, 2019

Umowy w działalności muzeów. Prawo cywilne, prawo autorskie
Iwona Gredka-Ligarska, Paulina Gwoździewicz-Matan, Wojciech W. Kowalski
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2019

Utwór muzyczny jako przedmiot prawa autorskiego
Aleksandra Sewerynik
Wydawnictwo C.H. Beck, 2020

Copyright to be or not to be = Le droit d'auteur, être ou ne pas être = El derecho de autor, ser o no ser
Ed. Jørgen Blomqvist
Ex Tuto Publishing, 2019

A history of intellectual property in 50 objects
Ed. Claudy Op Den Kamp, Dan Hunter
Cambridge University Press, 2019

Advanced introduction to European Union law
Jacques Ziller
Edward Elgar Publishing, 2020

European intellectual property law. Text, cases and materials
Annette Kur, Thomas Dreier, Stefan Luginbuehl
Edward Elgar Publishing, 2019

 

Styczeń 2020

Prawo farmaceutyczne
Magdalena Krekora, Marek Świerczyński, Elżbieta Traple
Wolters Kluwer, 2020

Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz
Redakcja naukowa Krzysztof W. Baran
Wolters Kluwer, 2020

Łacińska terminologia prawnicza
Redakcja naukowa Jerzy Zajadło
Wolters Kluwer, 2020

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz
Redakcja naukowa Piotr Tuleja
Wolters Kluwer, 2019

Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej
Katarzyna Grzybczyk
Wolters Kluwer, 2020

 

Grudzień 2019

Znaczenie i wycena własności intelektualnej. Proving the worth - putting a value on intellectual property
Redakcja naukowa: Marlena Jankowska, Mirosław Pawełczyk, Marek Panfil, Sławomir Augustyn
Wydawnictwo Ius Publicum; Wydawnictwo Naukowe Akademii WSB, 2019

Znaki towarowe i ich ochrona
Redaktor Ryszard Skubisz
Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

Zabezpieczenie dowodów w sprawach o naruszenia praw własności intelektualnej
Monika Rejdak
Wydawnictwo C.H. Beck, 2019

Is intellectual property pluralism functional?
Edited by Susy Frankel
Edward Elgar Publishing, 2019

The object and purpose of intellectual property
Edited by Susy Frankel
Edward Elgar Publishing, 2019

 

Listopad 2019

Ewolucja zbiorowego zarządu prawami autorskimi i pokrewnymi
Edyta Konopczyńska
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Prawo własności intelektualnej
Redaktor Dominika Wetoszka
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Status prawny twórców utworów filmowych
Ksenia Kakareko
Silva Rerum, 2019

Legal environment of business. Government regulation and public policy analysis
Henry N. Butler
South-Western Publishing, 1987

The confusion test in European trade mark law
Ilanah Simon Fhima, Dev S. Gangjee
Oxford University Press, 2019

Prawo konsumenckie. Komentarz
Redaktor Konrad Osajda
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Leksykon prawa własności intelektualnej. 100 podstawowych pojęć
Pod redakcją Macieja Barczewskiego, Eweliny Kowalskiej
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

 

Październik 2019

The parody exception in copyright law
Sabine Jacques
Oxford University Press, 2019

The right of communication to the public in EU copyright law
Justin Koo
Hart Publishing, 2019

Kamienie milowe orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej: obywatelstwo unijne, zamówienia publiczne, ochrona środowiska, pomoc państwa, fundusze unijne, prawo autorskie
Redakcja naukowa Stanisław Biernat
Wolters Kluwer, 2019

Pośrednicy internetowi w prawie Unii Europejskiej: rola i obowiązki wobec treści użytkowników
Magdalena Piech
Wolters Kluwer, 2019

Ograniczenia ochrony patentowej a naruszenie patentu
Justyna Ożegalska-Trybalska
Wolters Kluwer, 2019

Przedstawialność jako przesłanka zdolności ochronnej znaku towarowego
Michał Ziółkowski
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Prawo autorskie w instytucjach kultury
Redakcja Aleksandra Sewerynik
Wydawnictwo C. H. Beck, 2019

Urheberrecht: UrhG, KUG, VerlG, VGG: Kommentar
Herausgegeben Hartwig Ahlberg, Horst-Peter Götting
C. H. Beck, 2018

Annual reports on intellectual property cases of the Supreme People's Court: 2008-2015
Supreme People's Court of the People's Republic of China
China Legal Publishing House, 2017

 

Wrzesień 2019

Characters before copyright. The rise and regulation of fan fiction in eighteenth-century Germany
Matthew H. Birkhold
Oxford University Press, 2019

Licensing and access to content in the European Union. Regulation between copyright and competition law
Sebastian Felix Schwemer
Cambridge University Press, 2019

Free and open source software (FOSS) and other alternative license models. A comparative analysis
Editor Axel Metzger
Springer, 2016

The right to parody. Comparative analysis of copyright and free speech
Amy Lai
Cambridge University Press, 2019

Prawo wobec kultury i sztuki
Redakcja naukowa Jacek Sobczak, Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko
Wolters Kluwer Polska, 2018

Intellectual property rights as obstacles to legitimate trade?
Edited by Christopher Heath, Anselm Kamperman Sanders and Anke Moerland
Kluwer Law International, 2018

Autorskie prawa osobiste w obrocie prawnym
Michał Wyrwiński
Wolters Kluwer Polska, 2019

Copyright and collective authorship. Locating the authors of collaborative work
Daniela Simone
Cambridge University Press, 2019

Copyright in the information society. A guide to national implementation of the European Directive
Edited by Brigitte Lindner, Ted Shapiro
Edward Elgar Publishing, 2019

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz
Redaktor Arkadiusz Michalak
Wydawnictwo C.H. Beck, 2019