Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Karne Materialne i Procesowe

Obecna edycja Studiów Podyplomowych Prawa Karnego Materialnego i Procesowego szczególny nacisk kładzie na nowe uregulowania w zakresie procesu karnego, w szczególności wprowadzenie elementów kontradyktoryjności
 

więcej o

Prawo Medyczne i Bioetyka

Studia podyplomowe Prawo medyczne i Bioetyka organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego, w ramach działającego w Katedrze Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego.
 

więcej o

Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze

Studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego od kilku lat. więcej o

Prawo Pracy

Podyplomowe Studia Prawa Pracy prowadzone są w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1974 r. Corocznie kończy je grupa ok. 100 słuchaczy. Kształcimy specjalistów działów spraw osobowych, zajmujących się w praktyce prawem pracy. więcej o

Administracja Publiczna

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej trwają jeden rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Każdy student obowiązany jest do uzyskania zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. więcej o

Prawo dowodowe

Studia podyplomowe prawa dowodowego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych W Krakowie.

 

więcej o

LL.M.-Programm Polnisches Wirtschaftsrecht

Das deutschsprachige LL.M.-Programm „Polnisches Wirtschaftsrecht" vermittelt deutschen Juristen eine umfassende Einführung in die Rechtsordnung der Republik Polen und deren europäischen Zusammenhang. więcej o

Prawo zamówień publicznych

Katedra Polityki Gospodarczej UJ ogłasza kolejny nabór na studia podyplomowe z Prawa zamówień publicznych w roku akademickim 2013/2014. więcej o

Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

Program studiów zakłada aż 210 godzin zajęć, z czego 82 godzin warsztatów prowadzonych w małych grupach. więcej o

Prawo Własności Intelektualnej

Celem kształcenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej. więcej o

Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Uniwersytet Jagielloński, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza zapisy na dwusemestralne studia podyplomowe. więcej o

Prawo zamówień publicznych

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać lub ugruntować wiedzę z zakresu zamówień publicznych i nabyć praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. więcej o

Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie

Studia są prowadzone we współpracy m.in. z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. więcej o

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety