Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prawo Karne Materialne i Procesowe. Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie

Nowa edycja studiów - Wyzwania cywilizacyjne i nowe technologie odpowiadać będzie na nowe wyzwania przed jakim staje wymiar sprawiedliwości. Rewolucja cyfrowa i pojawienie się nowych technologii zmieniło społeczeństwa. Wymaga to dostosowania klasycznych instytucji prawa karnego do nowych wyzwań. Prawnik obecnie musi posiadać podstawą wiedzę na temat nowych technologii, w szczególnie w aspekcie tych dziedzin prawa, którymi zawodów się zajmuje. Nowe technologie tworzą nowe szansę, zwłaszcza w perspektywie sprawności i efektywności procesu karnego ale łączą się także z nowymi zagrożeniami. Okres stanu epidemii stał się swoistym polem doświadczalnym w tym zakresie. Nowa edycja studiów podyplomownych Prawa karnego materialnego i procesowego będzie kładła nacisk na tę właśnie tematykę. Obejmie ona (tu wylicz te tematy z programu.). Szczególna uwaga zostanie poświęcona nowym regulacjom inkorporującym nowe technologie w obszar prawa karnego.

więcej o

Prawo Medyczne i Bioetyka

Studia podyplomowe Prawo medyczne i Bioetyka organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego, w ramach działającego w Katedrze Zakładu Bioetyki i Prawa Medycznego.
 

więcej o

Prawo Karne Skarbowe i Gospodarcze

Studia podyplomowe z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego organizowane są na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Katedrze Prawa Karnego od kilku lat. więcej o

Prawo Pracy

Podyplomowe Studia Prawa Pracy prowadzone są w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1974 r. Corocznie kończy je grupa ok. 100 słuchaczy. Kształcimy specjalistów działów spraw osobowych, zajmujących się w praktyce prawem pracy. więcej o

Administracja Publiczna

Podyplomowe Studia Administracji Publicznej trwają jeden rok (dwa semestry). Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie. Każdy student obowiązany jest do uzyskania zaliczenia z wszystkich przedmiotów objętych programem studiów. więcej o

Prawo dowodowe

Studia podyplomowe prawa dowodowego na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowane we współpracy z Instytutem Ekspertyz Sądowych W Krakowie.

 

więcej o

LL.M.-Programm Polnisches Wirtschaftsrecht

Das deutschsprachige LL.M.-Programm „Polnisches Wirtschaftsrecht" vermittelt deutschen Juristen eine umfassende Einführung in die Rechtsordnung der Republik Polen und deren europäischen Zusammenhang. więcej o

Prawo zamówień publicznych

Katedra Polityki Gospodarczej UJ ogłasza kolejny nabór na studia podyplomowe z Prawa zamówień publicznych w roku akademickim 2013/2014. więcej o

Mediacja i inne metody alternatywnego rozwiązywania sporów

Program studiów zakłada aż 210 godzin zajęć, z czego 82 godzin warsztatów prowadzonych w małych grupach. więcej o

Prawo Własności Intelektualnej

Celem kształcenia jest zaznajomienie uczestników z podstawowymi zagadnieniami z zakresu prawa własności intelektualnej. więcej o

Ochrona środowiska w prawie Unii Europejskiej i w prawie polskim

Uniwersytet Jagielloński, we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza zapisy na dwusemestralne studia podyplomowe. więcej o

Prawo zamówień publicznych

Studia adresowane są do osób, które chcą uzyskać lub ugruntować wiedzę z zakresu zamówień publicznych i nabyć praktyczne umiejętności w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych. więcej o

Bezpieczeństwo informacji w administracji i biznesie

Studia są prowadzone we współpracy m.in. z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych. więcej o

Prawo umów w obrocie profesjonalnym i konsumenckim

Studia mają na celu zaznajomić słuchaczy z różnorodnością rozstrzygnięć omawianych zagadnień prawnych z zakresu prawa umów. Po pierwsze, jak problemy prawne dotyczące prawa umów są rozstrzygane przez sądy. Po drugie, jak są rozstrzygane przez przedstawicieli nauki prawa cywilnego. Po trzecie, jakie jest pożądane rozwiązanie omawianych zagadnień dotyczących prawa umów.

więcej o

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety