Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaj WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

KATEDRY I ZAKŁADY

KATEDRA FILOZOFII PRAWA I ETYKI PRAWNICZEJ
kierownik: prof. dr hab. Jerzy Stelmach
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA HISTORII ADMINISTRACJI I PRAWA WYZNANIOWEGO
kierownik: prof. dr hab. Dorota Malec
siedziba: ul. Gołębia 9

Pracownia Historii Administracji i Myśli Administracyjnej
kierownik: prof. dr hab. Dorota Malec

Pracownia Prawa Kościelnego i Wyznaniowego
kierownik: dr hab. Zdzisław Zarzycki

KATEDRA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
kierownik: prof. dr hab. Hanna Knysiak Sudyka
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA POSTĘPOWANIA KARNEGO
kierownik: dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA POWSZECHNEJ HISTORII PAŃSTWA I PRAWA
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Dziadzio
siedziba: ul. Gołębia 9

KATEDRA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO
kierownik: prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA CYWILNEGO
kierownik: prof. dr hab. Jerzy Pisuliński
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA EUROPEJSKIEGO
kierownik: prof. dr hab. Sławomir Dudzik
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA FINANSOWEGO
kierownik: prof. dr hab. Adam Nita
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO PRYWATNEGO
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Szumański
siedziba: Collegium Wróblewskiego

KATEDRA PRAWA KARNEGO
kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel
siedziba: Collegium Wróblewskiego

ZAKŁAD KRYMINOLOGII
kierownik: dr hab. Agnieszka Barczak-Oplustil, prof. UJ

ZAKŁAD BIOETYKI I PRAWA MEDYCZNEGO
kierownik: prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel

ZAKŁAD PRAWA KARNEGO WYKONAWCZEGO
kierownik: dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ

OŚRODEK PRAWA KARNEGO MIĘDZYNARODOWEGO I PORÓWNAWCZEGO
kierownik: prof. dr hab. Piotr Kardas

KATEDRA PRAWA KONSTYTUCYJNEGO
kierownik: prof. dr hab. Piotr Tuleja
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO
kierownik: prof. dr hab. Roman Kwiecień
siedziba: ul. Gołębia 9

KATEDRA PRAWA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Baran
siedziba: Collegium Iuridicum

KATEDRA PRAWA RZYMSKIEGO
kierownik: ks. prof. dr hab. Franciszek Longchamps de Bérier
siedziba: ul. Gołębia 9

KATEDRA PRAWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
kierownik: dr hab. Marek Mączyński, prof. UJ
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA PRAWA USTROJOWEGO PORÓWNAWCZEGO
kierownik: dr hab. Grzegorz Kuca, prof. UJ
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Matlak
siedziba: ul. Józefa 19

ZAKŁAD PRAWA AUTORSKIEGO
kierownik: prof. dr hab. Andrzej Matlak

ZAKŁAD PRAWA KONKURENCJI I ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU
kierownik: dr hab. Anna Tischner, prof. UJ

ZAKŁAD PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ
kierownik: dr hab. Elżbieta Wojcieszko-Głuszko

KATEDRA PUBLICZNEGO PRAWA GOSPODARCZEGO I POLITYKI GOSPODARCZEJ
p.o. kierownika: dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ
siedziba: Pałac Larischa

KATEDRA TEORII PRAWA
kierownik: prof. dr hab. Krzysztof Płeszka
siedziba: Pałac Larischa

ZAKŁAD HISTORII DOKTRYN POLITYCZNYCH I PRAWNYCH
kierownik: dr hab. Iwona Barwicka-Tylek
siedziba: Pałac Larischa

ZAKŁAD HISTORII PRAWA POLSKIEGO
kierownik: dr. hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ
siedziba: ul. Gołębia 9

ZAKŁAD POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
kierownik: dr hab. Radosław Flejszar
siedziba: Collegium Iuridicum

ZAKŁAD SOCJOLOGII PRAWA
kierownik: dr hab. Janina Czapska, prof. UJ
siedziba: Pałac Larischa

JEDNOSTKI POMOCNICZE

OŚRODEK BADAŃ NAD PRAWEM ROLNYM
kierownik: dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

OŚRODEK MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA HUMANITARNEGO I PRAW CZŁOWIEKA
kierownik: dr hab. Marcin Marcinko
siedziba: al. Krasińskiego 18

OŚRODEK KOORDYNACYJNY SZKÓŁ PRAW OBCYCH
kierownik: dr hab. Piotr Szwedo, prof. UJ
siedziba: Pałac Larischa

CENTRUM ALTERNATYWNEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ARS)
kierownik: dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka
siedziba: Pałac Larischa

CENTRUM INTERDYSCYPLINARNYCH STUDIÓW KONSTYTUCYJNYCH
kierownik: dr hab. Monika Florczak-Wątor, prof. UJ
siedziba: Pałac Larischa

CENTRUM PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA
kierownik: dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

CENTRUM PRAWA PRYWATNEGO MIĘDZYNARODOWEGO
kierownik: dr hab. Piotr Mostowik, prof. UJ
siedziba: Collegium Wróblewskiego

PRACOWNIA KOMPUTEROWA
kierownik: mgr inż. Krzysztof Początek
siedziba: Pałac Larischa

PRACOWNIA KRYMINALISTYKI
kierownik: prof. dr hab. Józef Wójcikiewicz
siedziba: Collegium Wróblewskiego

PRACOWNIA WYDAWNICTW ŹRÓDŁOWYCH
kierownik: dr hab. Maciej Mikuła, prof. UJ
siedziba: ul. Gołębia 9

STUDENCKA PORADNIA PRAWNA
kierownik: dr Wojciech Górowski
siedziba: al. Krasińskiego 18/3

WYDZIAŁOWA BIBLIOTEKA PRAWNICZA
kierownik: mgr Małgorzata Stanula
siedziba: Collegium Wróblewskiego