Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Wstęp:

Program „Twój Starszak” jest skierowany do pierwszorocznych studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzorując się na działaniach podjętych przez renomowane europejskie uczelnie stworzyliśmy platformę, która pozwala nowym studentom nawiązać kontakt z bardziej doświadczonymi żakami, którzy chętni są, aby pomóc młodszym kolegom i koleżankom odnaleźć się w realiach studenckiego życia.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Więcej informacji:

Głównym celem projektu jest pomoc w stawianiu pierwszych kroków na Wydziale oraz na Uczelni. W ramach programu, student pierwszego roku może liczyć na wsparcie starszego kolegi bądź koleżanki w rejestracjach na przedmioty, w zrozumieniu czym są kolokwia albo w znalezieniu drogi na Krupniczą lub do Pałacu Larischa.

Dzięki programowi, nowo przyjęci studenci mogą w przystępny sposób zebrać opinie, doświadczenia a także otrzymać cenne wskazówki dotyczące przebiegu studiów, jak i innych ważnych kwestii związanych bezpośrednio z funkcjonowaniem Wydziału.

Cele programu:

• Pomoc w zrozumieniu w jaki sposób działa Uniwersytet, w jaki sposób można załatwić sprawy administracyjne (np. wyrobienie karty bibliotecznej, złożenie wniosku o dofinansowanie lub miejsce w akademiku), a także pomoc posługiwaniu się uczelnianymi portalami, w tym USOSwebem

• Pomoc w doborze przedmiotów, a także bieżące porady i sugestie udzielane studentom pierwszego roku w trakcie roku akademickiego

• Pomoc w rozwoju poczucia przynależności i tożsamości w ramach wspólnoty Wydziału, a także wspólnoty studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Wypełnij formularz zgłoszeniowy

Program jest dobrowolny i bezpłatny. Brak dodatkowych warunków dla studentów pierwszego roku; Mentorami mogą być studenci II roku i późniejszych lat. Zarówno student pierwszego roku jak i mentor mogą od niego odstąpić w każdym momencie.

Koordynacja:

Antoni Chętko

Adam Demczuk

Michał Imielski

Kontakt mailowy:

pierwszyrokwpia@uj.edu.pl

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Jagielloński informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Jagielloński, ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, reprezentowany przez Rektora UJ.
 2. Uniwersytet Jagielloński wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, ul.Czapskich 4 pok. 27, 31-110 Kraków. Kontakt z Inspektorem możliwy jest przez e-mail: iod@uj.edu.pl lub pod nr telefonu 12 663 12 25.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału projekcie „Twój starszak” zwany dalej „Projektem”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz jest warunkiem udziału. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w projekcie
 5. Pani/Pana dane osobowe (imię, nazwisko, mail, płeć, miasto/region zamieszkania) będą udostępniane firmie Microsoft w celu przetworzenia formularza zgłoszeniowego, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych wraz ze standardowymi klauzulami.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania aktualnej edycji projektu lub do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.
 9. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres:pierwszyrokwpia@uj.edu.pl. Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości udziału w projekcie.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.
 11. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.