Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora - w toku

więcej o

Postępowania o nadanie tytułu profesora - zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania w toku

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie zakończone

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie w toku

więcej o

Przewód doktorski poza studiami

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

20.01.2020

godz. 12:00

Marzena Andrzejewska, Katedra Postępowania Karnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Hofmański

Promotor pomocniczy: Dr Paweł Czarnecki

Tytuł rozprawy: Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym