Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora - w toku

więcej o

Postępowania o nadanie tytułu profesora - zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania w toku

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie zakończone

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie w toku

więcej o

Przewód doktorski poza studiami

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

2.12.2019

godz. 10:00

Elżbieta Gudowska-Natanek, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Piotr Mikuli, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Konstytucyjna zasada niezawisłości sędziowskiej

godz. 12:00

Aleksandra Sydor-Zielińska, Katedra Prawa Własności Intelektualnej (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Ochrona dóbr osobistych dziecka

16.12.2019

godz. 10:00

Marzena Bonikowska, Katedra Historii Prawa Polskiego (poza studiami doktoranckimi)

Promotor: Dr hab. Izabela Lewandowska – Malec, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Status prawny polskich uzdrowisk w latach 1918-2018