Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora - w toku

więcej o

Postępowania o nadanie tytułu profesora - zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania w toku

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie zakończone

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie w toku

więcej o

Przewód doktorski poza studiami

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

14.10.2019

godz. 10:00

Marta Wołoszyn-Juszczyk, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Renta z tytułu niezdolności do pracy

21.10.2019

godz. 08:00

Michał Pawłucki, Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

Tytuł rozprawy: Idea wspólnoty a wybrane paradygmaty naukowe i unormowania polskiego prawa pracy

godz. 10:00

Paweł Such, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Tytuł rozprawy: Kompetencje przedsiębiorstw niepublicznych w sferze władztwa administracyjnego

godz. 12:00

Jacek Klimanek, Katedra Publicznego Prawa Gospodarczego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł

Tytuł rozprawy: Umowa o dostępie telekomunikacyjnym

28.10.2019

godz. 10:00

Jacek Matraszek, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Tytuł rozprawy: Wady oświadczeń woli przy podejmowaniu uchwał organów spółek kapitałowych

godz. 12:00

Agata Młynarska, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł

Tytuł rozprawy: Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 299 KSH

godz. 14:00

Maciej Hadel, Katedra Prawa Administracyjnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Koncepcje zakładu publicznego w nauce prawa administracyjnego