Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Logo ID.UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

UJ jest laureatem konkursu MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Dzięki zwiększeniu subwencji, w latach 2020-2026 realizowany będzie program ID.UJ, który umożliwi wzmocnienie takich obszarów, jak: partnerstwo międzynarodowe, zdobywanie grantów badawczych, przeprowadzanie innowacyjnych badań, globalizacja nauki, a także transfer wiedzy i technologii.

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności ID.UJ na WPiA