Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaj WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Uzyskiwanie patronatu Dziekana WPiA UJ

Zasady udzielania patronatów przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz oznaczania materiałów promocyjnych

 1. Dziekan WPiA UJ obejmuje patronatem przedsięwzięcia, które mają istotne znaczenie dla Wydziału, rozwoju nauki i upowszechnienia edukacji prawnej w Polsce.

 2. Patronat jest udzielony nieodpłatnie na czas organizacji i realizacji przedsięwzięcia.

 3. Patronat Dziekana WPiA UJ ma charakter honorowy i nie wiąże się z udzieleniem wsparcia finansowego.

 4. Wniosek o objęcie wsparciem finansowym przedsięwzięcia jest osobną inicjatywą organizatora.

 5. W przypadku przedsięwzięcia cyklicznego, patronat jest udzielany na jedną edycję.

 6. Uzyskanie patronatu wiążą się z następującymi obowiązkami:

  1. Organizator przedsięwzięcia uzupełni znajdujący się na stronie Wydziału formularz informacyjny a następnie prześle go na adres mediawpia@uj.edu.pl. Formularz powinien być wysłany nie później niż dwa tygodnie przed planowanym przedsięwzięciem.

  2. Formularz informacyjny nie pełni funkcji wniosku o przyznanie patronatu.

  3. Sporządzenie wniosku o przyznanie patronatu należy do obowiązków wnioskodawcy.

  4. Uzyskanie  patronatu oznacza konieczność umieszczenie na wszystkich materiałach promocyjnych logo Dziekana WPiA UJ lub logo WPiA UJ z adnotacją „Patronat honorowy:”

  5. Umieszczenie logo Dziekana WPiA UJ lub logo WPiA UJ na małych materiałach promocyjnych (długopis, małe gadżety, pendrive itp.) jest fakultatywne.

  6. Umieszczone logo powinno być zgodne z Księgą Znaku UJ oraz dokumentami pokrewnymi dotyczącymi identyfikacji wizualnej UJ.

 7. W przypadku udzielenia dofinansowania organizator przedsięwzięcia zobowiązany jest do umieszczenia na wszystkich dużych materiałach promocyjnych (plakat, ulotka, teczka, prezentacja, publikacja, strona www itp) informacji: „Projekt/Konferencja/Publikacja jest finansowana/współfinansowana przez Wydział Prawa i Administracji UJ”. W przypadku dofinansowania publikacji lub innych materiałów o większej ilości stron informacja o dofinansowaniu powinna znaleźć się na okładce lub na stronie poprzedzającej spis treści.

 8. Organizator przedsięwzięcia dostarczy dokumentację (zdjęcia, wizualizację, pliki graficzne) przedstawiającą materiały promocyjne oznaczone według powyższych zasad na żadanie.

 9. Brak przesłania formularza informacyjnego lub błędne oznaczenie materiałów promocyjnych może oznaczać odmowę dofinansowania lub udzielenia patronatu honorowego dla następnego przedsięwzięcia organizatora.

Załączniki:

 1. Formularz informacyjny

 2. Zestaw logo Wydziału

 3. System Identyfikacji Wizualnej UJ