Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

#LogicznyWybór

Najlepszy wydział prawa i administracji w Polsce!*

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaj Wydział Prawa i Administracji UJ i przekonaj się, że to #LogicznyWybór!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ

Szkoły Praw Obcych WPiA UJ to wyjątkowa możliwość poszerzenia horyzontów, a w przypadku niektórych programów – nawet zdobycia dodatkowego dyplomu magisterskiego. Znajomość obcych systemów prawa nie tylko pozwala otworzyć nowe drzwi, lecz także ułatwia porównawczą analizę prawa polskiego. Szkoły i programy są otwarte dla wszystkich zainteresowanych studentów, którzy chcieliby czerpać korzyści ze studiowania za granicą, nie rezygnując ze studiów w Polsce.

Za Szkoły i programy praw obcych odpowiedzialny jest Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych (OKSPO), który funkcjonuje z sukcesami już od ponad dwudziestu lat. 

Dużym atutem oferty jest fakt, że prawa obcego uczą zagraniczni wykładowcy. OKSPO współpracuje m.in. z Katolickim Uniwersytetem Ameryki, Uniwersytetem w Heidelbergu, Uniwersytetem w Moguncji, Uniwersytetem w Orleanie, Uniwersytetem Wiedeńskim, Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Akademią Mohylańską w Kijowie, Narodowym Uniwersytetem Ekonomicznym w Tarnopolu, Słowacką Akademią Nauk, Uniwersytetem w Kobe, Wschodniochińskim Uniwersytetem Nauk Politycznych i Prawa, Uniwersytetami w Granadzie i Alicante. 

Dzięki tej współpracy funkcjonują następujące Szkoły:

 • Szkoła Prawa Amerykańskiego,
 • Szkoła Prawa Francuskiego,
 • Szkoła Prawa Austriackiego,
 • Szkoła Prawa Niemieckiego,
 • Szkoła Prawa Hiszpańskiego,
 • Szkoła Prawa Ukraińskiego,
 • Szkoła Prawa Słowackiego, 
 • Szkoła Prawa Japońskiego,
 • Szkoła Prawa Chińskiego,
 • Szkoła Prawa Polskiego i Europejskiego na Ukrainie,
 • Szkoła Prawa Polskiego w języku niemieckim.

Co więcej, istnieje możliwość zdobycia zagranicznego tytułu magistra dzięki amerykańskiemu programowi LL.M oraz francuskiemu programowi Master.

W lecie odbywa się wyjątkowy International Business and Trade Summer Law Programme, który jest nie tylko okazją do rozwinięcia kompetencji, lecz również szansą na poznanie ambitnych studentów z zagranicy.

Poza "stałymi" szkołami i programami praw obcych, OKSPO organizuje wiele ciekawych wydarzeń, międzynarodowe konferencje, kursy, projekty i inicjatywy – takie jak tradycyjne już Polsko-Francuskie Dni Prawnicze.

Więcej informacji znaleźć można na stronie www oraz na Facebooku, gdzie funkcjonuje również grupa Q&A umożliwiająca zadawanie pytań koordynatorom programów. Serdecznie zapraszamy!