Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blackboard na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Przeglądanie wyników i ocen

Zadania, quizy i egzaminy podlegają ocenie. Ocena może być automatyczna, ale Wykładowca może ją nadpisać. Do oceny może być też zastosowana rubryka oceny. Bez względu na sposób oceny są zawsze one dostępne w dzienniku ocen.
Dziennik ocen pokazuje oceny za poszczególne elementy oraz ocenę za kurs:
  1. Otwórz kurs i w menu kursu (3) wybierz zakładkę Dziennik ocen. Otwiera się nowe okno z informacjami na temat ocen, podgląd zadań i quizów (testów). Zwykle można podejrzeć wyniki zadań i quizów (testów) w kursie, ale zależy to od zdefiniowanych przez Wykładowcę ustawień.
  2. Kliknij link zadania lub quizu (testu). Otwiera się podgląd zadania.
  3. Następnie kliknij link do złożonej pracy (Twoja ocena). Otwiera się możliwość podglądu wysłanej pracy, możliwy jest podgląd pracy i komentarzy do niej.

Podgląd złożonej pracy w zadaniu:

Egzamin jest podobnym do zadań i quizów (testów) elementem oceny. Natomiast w tym przypadku widoczna jest jedynie ocena za egzamin – nie można podejrzeć szczegółów egzaminu.

Uwaga: w tym przypadku egzamin jest nieco mniej widoczny, jego kolorystyka jest inna. Dodatkowo nie ma linku. Jest to związane z ustawieniami egzaminu, treść egzaminu jest ukryta.