Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora - w toku

więcej o

Postępowania o nadanie tytułu profesora - zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania w toku

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie zakończone

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie w toku

więcej o

Przewód doktorski poza studiami

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

24.02.2020

godz. 10:00

Bożena Turecka, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Tytuł rozprawy: Umorzenie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

godz. 12:00

Piotr Sekulski, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej

Promotor: Dr hab. Leszek Mitrus, prof. UJ

Promotor pomocniczy: Dr Justyna Czerniak-Swędzioł

Tytuł rozprawy: Minimalne wynagrodzenie za pracę w polskim systemie prawnym

godz. 14:00

Michał Łuc, poza studiami doktoranckimi

Promotor: Dr hab. Ryszard Szostak, prof. UEK

Tytuł rozprawy: Zamówienie publiczne na wykonanie projektu architektonicznego