Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania o nadanie tytułu doktora, doktora habilitowanego, profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora - w toku

więcej o

Postępowania o nadanie tytułu profesora - zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania w toku

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie zakończone

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie w toku

więcej o

Przewód doktorski poza studiami

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

14.01.2019

godz. 12:00

Łukasz Lizis, Katedra Prawa Karnego (uczestnik studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Zbigniew Ćwiąkalski, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Prawnokarne środki zwalczania terroryzmu w świetle regulacji brytyjskich oraz polskiego prawa karnego - studium prawnoporównawcze

21.01.2019

godz. 9:00

Marcin Hotel, Katedra Polityki Gospodarczej (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Zasady ujawniania informacji poufnych na rynku kapitałowym

godz. 11:00

Marcin Banasik, Katedra Postępowania Administracyjnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Tadeusz Kiełkowski

Tytuł rozprawy: Administracyjnoprawne formy działań regulacyjnych niezależnych organów administracji publicznej