Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora - w toku

więcej o

Postępowania o nadanie tytułu profesora - zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania w toku

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie zakończone

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie w toku

więcej o

Przewód doktorski poza studiami

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

01.07.2019

godz. 10:00

Łukasz Czarnecki, Katedra Prawa Ustrojowego Porównawczego (poza studiami doktoranckimi)

Promotor: Prof. dr hab. Marian Grzybowski

Tytuł rozprawy: Fenomen prezydencjalizmu meksykańskiego w kontekście transformacji ekonomicznej i politycznej 1980-2015

godz. 12:00

Dagmara Daniec-Cisło, Katedra Prawa Konstytucyjnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Piotr Tuleja

Tytuł rozprawy: Pozycja prawna instytucji kościelnych w świetle zasady autonomii, niezależności i współdziałania Państwa oraz Kościoła Katolickiego

08.07.2019

godz. 09:00

Łukasz Folak, Katedra Prawa Administracyjnego (uczestnik studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Jan Zimmermann

Tytuł rozprawy: Zasada proporcjonalności w prawie administracyjnym