Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora - w toku

Czytaj więcej o

Postępowania o nadanie tytułu profesora - zakończone

Czytaj więcej o

Habilitacje - postępowania zakończone

Czytaj więcej o

Habilitacje - postępowania w toku

Czytaj więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie zakończone

Czytaj więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie w toku

Czytaj więcej o

Przewód doktorski poza studiami

Czytaj więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

2.03.2020

godz. 10:00

Monika Ryszczyk, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Tytuł rozprawy: Łączenie banku działającego w formie spółki akcyjnej

9.03.2020

godz. 10:00

Paulina Witczak-Bruś, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Prawa Karnego

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Tytuł rozprawy: Karnoprawne aspekty zjawiska macierzyństwa zastępczego

16.03.2020

godz. 10:00

Michał Toruński, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Postępowania Karnego

Promotor: Dr hab. Adam Górski, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Prawo do tłumaczenia w polskim procesie karnym w multicentrycznym porządku prawnym

23.03.2020

godz. 12:00

Joanna Dropińska-Bysiek, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego

Promotor: Dr hab. Katarzyna Małysa-Sulińska

Tytuł rozprawy: Lokalizacja farm fotowoltaicznych na obszarach nieobjętych ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

30.03.2020

godz. 12:00

Magdalena Tokarska, absolwent studiów doktoranckich

Katedra Postępowania Karnego

Promotor: Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Prawo pokrzywdzonego przestępstwem do inicjowania postępowania