Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania o nadanie tytułu doktora, doktora habilitowanego, profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora - w toku

więcej o

Postępowania o nadanie tytułu profesora - zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania w toku

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie zakończone

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie w toku

więcej o

Przewód doktorski poza studiami

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

10.10.2018

godz. 10:00

Hanna Nowak, Katedra Prawa Administracyjnego (studia doktoranckie)

Promotor: Dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Zjawisko pewności i niepewności prawa administracyjnego na przykładzie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

29.10.2018

godz. 10:00

Bartosz Stelmach, Katedra Prawa Prywatnego Międzynarodowego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Kazimierz Zawada

Tytuł rozprawy: Roszczenia uzupełniające roszczenie windykacyjne