Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania o nadanie tytułu doktora, doktora habilitowanego, profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora - w toku

więcej o

Postępowania o nadanie tytułu profesora - zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania w toku

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie zakończone

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie w toku

więcej o

Przewód doktorski poza studiami

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

19.11.2018

godz. 10:00

Joanna Pawlik-Czyniewska, Katedra Postępowania Karnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Przesłuchanie w trybie art. 185a-185d k.p.k. Między ochroną dziecka a prawem do obrony

godz. 12:00

Mateusz Popiel, Katedra Postępowania Karnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Regulacje intertemporalne w prawie karnym procesowym

26.11.2018

godz. 10:00

Piotr Staszczyk, Katedra Prawa Europejskiego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Nina Półtorak, prof. UJ

Tytuł rozprawy: The Role of Non-Governmentel Organizations in Shaping European Civil Society. Legal Aspects

godz. 12:00

Aleksandra Kluczewska-Rupka, Katedra Prawa Europejskiego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Sławomir Dudzik

Tytuł rozprawy: Reforma nadzoru nad rynkiem finansowym Unii Europejskiej w reakcji na kryzys gospodarczy