Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nauka

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Postępowania o nadanie stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego, nadanie tytułu profesora

Postępowania o nadanie tytułu profesora - w toku

więcej o

Postępowania o nadanie tytułu profesora - zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania zakończone

więcej o

Habilitacje - postępowania w toku

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie zakończone

więcej o

Doktoraty - przewody doktorskie w toku

więcej o

Przewód doktorski poza studiami

więcej o

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

ul. Gołębia 24, sala nr 30

6.05.2019

godz. 8:00

Filip Gołba, Katedra Teorii Prawa (uczestnik studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki

Tytuł rozprawy: Determinacy of adjudication: ostudy on objectivity of legal judgements

godz. 10:00

Jakub Doliński, Katedra Prawa Własności Intelektualnej (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Ewa Nowińska

Tytuł rozprawy: Tłumaczenie w prawie autorskim

godz. 12:00

Angelika Kozyra, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł

Tytuł rozprawy: Obrona spółek publicznych przed wrogim przejęciem

godz. 14:00

Potok Radosław, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Wojciech Pyzioł

Tytuł rozprawy: Wykorzystywanie informacji poufnych w grze giełdowej

13.05.2019

godz. 8:00

Maciej Gibiński, Katedra Postępowania Administracyjnego (poza studiami doktoranckimi)

Promotor: Prof. dr hab. Hanna Knysiak-Sudyka

Tytuł rozprawy: Jednostka wykonująca działalność leczniczą

godz. 10:00

Dorota Długosz, Katedra Prawa Gospodarczego Prywatnego (uczestnik studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Szumański

Tytuł rozprawy: Kognicja sądu rejestrowego w sprawach z zakresu prawa spółek

godz. 14:00

Paweł Banaś, Katedra Teorii Prawa (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Tomasz Gizbert-Studnicki

Tytuł rozprawy: Truth and truth-makers in legal discourse

20.05.2019

godz. 10:00

Bohdan Widła, Katedra Prawa Własności Intelektualnej (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Andrzej Matlak

Tytuł rozprawy: Naukowe i krytyczne wydania tekstów jako przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych

godz. 12:00

Paulina Jabłońska, Zakład Prawa Wyznaniowego i Kościelnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Zdzisław Zarzycki

Promotor pomocniczy: Dr Katarzyna Krzysztofek

Tytuł rozprawy: Wolność sumienia i wyznania osoby małoletniej w Polsce w latach 1918-2014

godz. 14:00

Tomasz Kocurek, Katedra Historii Prawa Polskiego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Izabela Lewandowska-Malec, prof. UJ

Tytuł rozprawy: Nieślubność urodzenia w świetle akt Sądu Okręgowego w Rzeszowie w latach 1920-1939

27.05.2019

godz. 9:00

Tomasz Zielenkiewicz, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Prof. dr hab. Bartosz Brożek

Tytuł rozprawy: Ochrona konkurencji. Aspekty teoretyczne i analiza ekonomiczna

godz. 11:00

Maciej Andrzejewski, Katedra Postępowania Karnego (absolwent studiów doktoranckich)

Promotor: Dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ

Promotor pomocniczy: Dr Paweł Czarnecki

Tytuł rozprawy: Wyrok łączny jako sui generis wyrok w polskim procesie karnym