Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Dla studentów

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program MOST

Program MOST
 

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu, polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

  • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia;
  • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;
  • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

  • od 15 kwietnia do 15 maja (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
  • od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej Programu aktywny jest link, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na www.most.amu.edu.pl

Studenci i doktoranci biorący udział w Programie MOST mogą ubiegać się o miejsce w domu studenckim. Podstawą starania się o miejsce w DS jest złożenie odpowiednich dokumentów w wyznaczonym terminie i złożenie ich w Dziale Nauczania UJ. Szczegóły dostępne dla studentów są zamieszczone na http://www.dn.uj.edu.pl/studenci/program-most

Uczelniany Koordynator Programu MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim

dr Piotr Obacz

piotr.obacz@uj.edu.pl

tel. 12 663 39 53

Biuro Doskonalenia Kompetencji

Centrum Wsparcia Dydaktyki

ul. Gołębia 24, pok. 13

31-007 Kraków

Informacje o Programie MOST na Uniwersytecie Jagiellońskim

Koordynator Programu MOST na kierunku Prawo

Elżbieta Burcon

elzbieta.burcon@uj.edu.pl

tel. 012-6631504, 012-6631505, fax 012-4301466

ul. Gołębia 24, pokój 59

31-007 Kraków

Koordynator Programu MOST na kierunku Administracja

mgr Tomasz Kozioł

tomasz.koziol@uj.edu.pl

tel. 12-6631900

ul. Bracka 12, pokój 9A

31-005 Kraków

Koordynator Programu MOST dla doktorantów WPiA

mgr Grażyna Troll

grazyna.troll@uj.edu.pl

tel. 12 663 10 91

ul. Bracka 12, pokój 301 - III piętro

31-005 Kraków