Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie

Studia, dydaktyka, sprawy administracyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikaty dla studentów

prawo stacjonarne prawo niestacjonarne adm. sum niestacjonarne adm. sum stacjonarne adm. licencjat niestacjonarne adm. licencjat stacjonarne

Dostęp do LEX Navigatora

01.04.2014
Dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ został uruchomiony dostęp do LEX Navigatora
Czytaj więcej o Dostęp do LEX Navigatora
egzamin licencjacki

§ 12 uchwały Rady WPiA UJ w sprawie planu studiów i programu nauczania

21.03.2014
Końcowy egzamin dyplomowy (licencjacki) obejmuje przedmioty obligatoryjne na studiach I stopnia. Student dokonuje wyboru jednego bloku przedmiotów do zaliczenia w ramach egzaminu licencjackiego
Czytaj więcej o § 12 uchwały Rady WPiA UJ w sprawie planu studiów i programu nauczania
adm. sum niestacjonarne adm. sum stacjonarne adm. licencjat niestacjonarne adm. licencjat stacjonarne

Zarządzenie nr 1 Prodziekana WPiA ds. studiów administracyjnych z dnia 28 listopada 2012

20.01.2014
w sprawie szczegółowych zasad przygotowania akt studenckich do egzaminu magisterskiego i licencjackiego na kierunku Administracja
Czytaj więcej o Zarządzenie nr 1 Prodziekana WPiA ds. studiów administracyjnych z dnia 28 listopada 2012
adm. sum niestacjonarne adm. sum stacjonarne adm. licencjat niestacjonarne adm. licencjat stacjonarne

Zarządzenie nr 1/2012 Prodziekana WPiA z dnia 27 lutego 2012

04.10.2013
Podania o powtarzanie przedmiotu w trakcie tego samego roku akademickiego (§13 p.4 Regulaminu studiów) można składać najpóźniej w terminie 14 dni od zakończenia sesji egzaminacyjnej . Podania złożone później nie będą rozpatrywane
Czytaj więcej o Zarządzenie nr 1/2012 Prodziekana WPiA z dnia 27 lutego 2012
prawo stacjonarne prawo niestacjonarne adm. sum niestacjonarne adm. sum stacjonarne adm. licencjat niestacjonarne adm. licencjat stacjonarne

Obowiązki pracy w systemie USOSweb

04.10.2013
Zgodnie z Zarządzeniem nr 32 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 29 marca 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad dokumentacji przebiegu studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich prowadzonych na Uniwersytecie Jagiellońskim, począwszy od roku akademickiego 2011/2012 wprowadzony zostaje tzw. elektroniczny indeks. W celu jego właściwego funkcjonowania niezbędna jest współpraca na wszystkich szczeblach oraz podział obowiązków pracy w systemie USOS i USOSweb
Czytaj więcej o Obowiązki pracy w systemie USOSweb