Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Kształcenie

Studia, dydaktyka, sprawy administracyjne

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs dla młodych naukowców 2018 - pracownicy

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia 8 sierpnia 2018 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2018

  1. Ogłaszam Konkurs na grant badawczy z Działalności Statutowej dla młodych naukowców w roku 2018, tzw. Konkurs DSC 2018
  2. Środki finansowe przeznaczone na granty badawcze DS dla młodych pracowników Wydziału Prawa i Administracji w Konkursie 2018 wynoszą 50% dotacji celowej DSC 2018 tj. 185.884,50 PLN
  3. Termin złożenia wniosków Konkursowych upływa dnia 1 października 2018 r.
  4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego wydania.

Zarządzenie Dziekana Wydziału Prawa i Administracji z dnia   8 sierpnia 2018 r. o ogłoszeniu Konkursu na grant badawczy DS dla młodych naukowców w roku 2018

Regulamin konkursu na grant badawczy dla młodych naukowców

Dokumenty konkursowe