Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blackboard na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Komunikacja na platformie

Platforma umożliwia komunikację pomiędzy użytkownikami. Można kontaktować się z innymi Studentami lub z Wykładowcą. Dostępne są między innymi wiadomości i fora dyskusyjne.

 

Z poziomu platformy możemy wysłać wiadomość do innych osób lub do Wykładowcy:

Otwórz kurs i kliknij kartę Wiadomości w menu kursu (3). Otwiera się okno, w którym możesz wysłać wiadomość (możesz skasować wcześniejsze w razie potrzeby).

 

Oprócz możliwości wysłania wiadomości możliwy jest udział w dyskusji. Fora dyskusyjne są dostępne w każdym kursie. Mogą służyć ogólnej wymianie wiedzy i pomysłów, ale też nauczaniu problemowemu. Aby skorzystać z forum dyskusyjnego:
  1. Otwórz kurs i kliknij kartę Dyskusje w menu kursu (3). Otwiera się okno, które pokazuje dyskusje utworzone przez Wykładowcę (niektóre dyskusje mogą być oceniane).
  2. Kliknij w dany temat do dyskusji i weź w niej udział. W zależności od ustawień zdefiniowanych przez Wykładowcę możesz zobaczyć wpisy innych od razu lub nie.
  3. Wpisz własną treść.

 

 

Uwaga! Dyskusje podobnie jak inne elementy mogą być elementem składowym oceny z całego kursu (przedmiotu).