Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

#LogicznyWybór

Najlepszy wydział prawa i administracji w Polsce!*

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaj Wydział Prawa i Administracji UJ i przekonaj się, że to #LogicznyWybór!

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Koła naukowe i organizacje studenckie

Działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich to doskonała okazja to rozwoju zainteresowań naukowych oraz uczestniczenia w aktywności społecznej. Działalność naukowa i społeczna to nie tylko okazja to wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce, to również możliwość rozwinięcia kompetencji miękkich... a także szansa na zdobywanie wartościowych przyjaźni i współtworzenie wspólnoty.

Działalność w kołach naukowych i organizacjach studenckich to doskonała okazja to rozwoju zainteresowań naukowych oraz uczestniczenia w aktywności społecznej. Działalność naukowa i społeczna to nie tylko okazja to wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce, to również możliwość rozwinięcia kompetencji miękkich... a także szansa na zdobywanie wartościowych przyjaźni i współtworzenie wspólnoty.

Na Wydziale Prawa i Administracji funkcjonują liczne ośrodki działalności studenckiej, które organizują ciekawe projekty o różnorodnym profilu. Należy do nich ponad trzydzieści kół naukowych, które w znacznej części zrzeszone są w organizacji o długiej tradycji – Towarzystwie Biblioteki Słuchaczów Prawa. Studenci mogą wybierać spośród szerokiej oferty, dostosowanej do ich zainteresowań. Koła naukowe zajmują się nie tylko zagadnieniami znanymi z przedmiotów obowiązkowych, jak historia prawa, logika, prawo konstytucyjne, cywilne, administracyjne czy karne, ale również węższą tematyką, jak prawo medyczne, prawo wojskowe i konfliktów zbrojnych, prawna ochrona dóbr kultury, prawo rolne, energetyczne... Funkcjonują również koła poświęcone tematyce praw obcych, m.in. prawa amerykańskiego, prawa francuskiego, prawa chińskiego. Warto śledzić poczynania kół – organizują nie tylko wartościowe konferencje i wyjazdy, ale także spotkania z zaproszonymi gośćmi i dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów bądź konkursów przedmiotowych.

Obrona praw i obowiązków studentów to charakterystyka działań Samorządu Studentów WPiA UJ. Tworzą go wszyscy studenci, a reprezentacją całej społeczności jest Wydziałowa Rada Samorządu Studentów. Jej działalność koncentruje się na rozmaitych aktywnościach – poczynając od rozmów i negocjacji z władzami Wydziału w kwestiach związanych z dydaktyką i ochroną praw studenta, poprzez pomoc studentom w ich indywidualnych sprawach, kończąc na szeroko pojętej integracji. Wychodząc naprzeciw potrzebom studentów, organizowane są projekty kulturalne, rozrywkowe, edukacyjne i sportowe.

Wiele inicjatyw jest podejmowanych także przez organizacja studenckie, takie jak ELSA Kraków, czyli stowarzyszenie studentów prawa o zasięgu europejskim. Są to organizacje studenckie wspierane bezpośrednio przez Wydział, zachęcamy również do zapoznania się z zrzeszeniami o o charakterze ogólnouniwersyteckim.

Zaangażowanie się w życie społeczności akademickiej to dobry pomysł, nawet na samym początku studiów. Wiele kół z radością wita studentów pierwszego roku, mimo że nowi członkowie nie mieli jeszcze szans poznać danej tematyki w toku studiów. To nie tylko szansa na poznanie starszych studentów, ale także możliwość wcześniejszego odkrycia zainteresowań, która bardzo przydaje się w sytuacji, gdy większość przedmiotów pozostaje kwestią wyboru.