Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Program studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku 2019/20

Prawo własności intelektualnej i nowych mediów

Programy studiów z poprzednich lat

Regulamin PWIiNM obowiązujący od 1 października 2017r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2015-16 i później

Zał. nr 1 program studiów PWIiNM stacjonarne od roku 2015-16 (obow. 01.10.2017)

Zał. nr 2 program studiów PWIiNM niestacjonarne od roku 2015-16 (obow. 01.10.2017)

Regulamin PWIiNM obowiązujący od 1 października 2017r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2014-15

Zał. nr 1 program studiów PWIiNM stacjonarne dla roku 2014-15 (obow. 01.10.2017)

Zał. nr 2 program studiów PWIiNM niestacjonarne dla roku 2014-15 (obow. 01.10.2017)

Dokumanty archiwalne

Regulamin obowiązujący do dnia 30 września 2015 r.

Regulamin obowiązujący od 1 października 2015 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2014-15

Regulamin obowiązujący od 1 października 2015 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2015-16

Regulamin obowiązujący od 1 października 2016 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2014-15

Regulamin obowiązujący od 1 października 2016 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2015-16 i później

Program obowiązujący do dnia 30 września 2015 r.

Program obowiązujący od 1 października 2015 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2014-15

Program obowiązujący od 1 października 2015 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2015-16

Program obowiązujący od 1 października 2016 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2014-15

Program obowiązujący od 1 października 2016 r. dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w roku akad. 2015-16 i później

Regulaminy

Regulaminy studiów oraz inne dokumenty dotyczące toku studiów.