Skip to main content

Nested Portlets Nested Portlets

Web Content Display Web Content Display

Konkurs w ramach Research Support Module dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich na WPiA w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

Wnioski w konkursie można składać w terminie: 4.05 – 1.07.2022 w Strefie ID.UJ

Aby złożyć wniosek w konkursie należy:

  1. Zalogować się do Strefy ID.UJ
  2. W menu użytkownika rozwinąć sekcję "Doktoranci" a następnie wybrać pozycję "Wsparcie doktorantów"
  3. Następnie należy wybrać Moduł Wsparcia (Research Support Module)
  4. Określić Rodzaj wnioskodawcy (Uczestnik szkoły doktorskiej lub Uczestnik studiów doktoranckich)
  5. Wybrać jednostkę (Wydział Prawa i Administracji)
  6. Po wybraniu powyższych opcji pojawi się konkurs, w którym można złożyć wniosek.

Zarządzenie nr 14 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie: zasad przyznawania wsparcia finansowego dla doktorantów i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim