Skip to main content

Web Content Display Web Content Display

Blackboard na WPiA UJ

Web Content Display Web Content Display

Tworzenie treści

Kursy są przeznaczona dla studentów (mogą być też przeznaczone dla innych pracowników Uczelni) i powinny zawierać treści oraz dodatkowe materiały. W kursach zwykle znajdują się:

• Treści (teksty, obrazy, linki do stron zewnętrznych, filmy, dokumenty zawierające załączniki). Treści te są podzielone w odpowiednie lekcje (moduły tematyczne).

Treści kursu mogą być poparte elementami pozwalającymi na interakcję studentów, na przykład za pomocą dyskusji. Dyskusja może być oceniania przez wykładowcę.

• Dodatkowe materiały, czyli pliki i zasoby. Często spotykane pliki to formaty Word (*.docx), PowerPoint (*.pptx) lub równoważne z pakietu LibbreOffice (Writer, Impress).

Uwaga! Powyższe pliki mogą być edytowane przez studentów, są otwarte także dla innych osób. Dlatego warto je zapisać w formacie PDF. Dodatkowo, format PDF zmniejszy wielkość pliku, co ma znaczenie przy większych plikach (np. slajdy zawierające wiele slajdów lub dużą ilość grafiki).

 

Przykładowy wygląd treści kursu jest następujący (pogrupowane treści, plik PowerPoint, dyskusja dla studentów).

image

Rysunek 1. Przykładowy wygląd kursu (przygotowany przez Blackboard, prosta struktura kursu).

 

image

Rysunek 2. Przykładowy wygląd kursu (przygotowany przez Uczelnię, prosta struktura kursu).

 

Uwaga! Wykładowca może zmodyfikować strukturę kursu i dostosować ją do swoich potrzeb.

 

Wykładowca ma do dyspozycji następujące możliwości związane z tworzeniem treści:

image

Rysunek 3. Możliwość dodania różnych elementów treści.

 

Poszczególne elementy oznaczają:

 • Utwórz. Pozwala na stworzenie struktury i treści kursu, można dodać różne elementy treści.

image

Rysunek 4. Możliwe elementy treści aktywności w kursach.

 

 • Kopiuj treść. Można skopiować istniejącą już treść. Wymagane jest, aby wykładowca miał dostęp do swoich kursów na poziomie wykładowcy.

image

Rysunek 5. Możliwość skopiowania istniejących treści.

 

 • Prześlij. Do kursu można przesłać pliki przechowywane na lokalnie twardym dysku. W tym przypadku można wybrać plik znajdujący się na twardy dysku (np. plik w formacie PDF).
 • Przechowywanie w chmurze. Do kursu można przesłać pliki przechowywane w chmurze, np. Gogle Drive.

image

Rysunek 6. Możliwość dodania zasobów z dysków chmurowych do treści kursu.

 

 • Kolekcja treści. Do kursu można dodać pliki z repozytorium treści.

image

Rysunek 7. Możliwość dodania zasobów znajdujących się w repozytorium treści.

W kursach na platformie można umieszczać materiały w postaci plików, czyli między innymi:

 1. Programy pakietu Microsoft Office (*.doc, *.docx, *.ppt, *.pptx).
 2. Programy pakietu Libbre Office (np. *.odf dla programu Writer).
 3. Pliki PDF (Portable Data Format).
Uwaga! Zalecane jest zapisywanie plików w formacie PDF, a następnie dodawanie ich do treści kursów. Pliki w formacie PDF są mniejsze i bardziej dostępne. Studenci mogą też otwierać pliki PDF bez konieczności instalacji dodatkowego programu, np. Microsoft Word lub PowerPoint.

Microsoft Office

Aby zapisać dokument lub prezentację w formacie PDF (pakiet Microsoft Office):

 1. Otwórz dokument lub prezentację.
 2. Z menu Plik wybierz polecenie Zapisz jako… w oknie wybierz format PDF.

 

image

Rysunek 8. Możliwość zapisu pliku Microsoft Word (PowerPoint) w formacie PDF.

 

LibbreOffice

Aby zapisać dokument lub prezentację w formacie PDF (pakiet LibbreOffice):

 1. Otwórz plik lub prezentację.
 2. Z menu Plik wybierz polecenie Eksportuj bezpośrednio do pliku PDF.

 

image

Rysunek 9. Możliwość eksportu pliku LibbreOffice Writer do formatu PDF.

Uwaga: Zapisane w ten sposób zasoby mogą być dodawane do kursów na platformie.

Z treści kursów korzystać będą różni studenci, także z różnymi dysfunkcjami (np. wzrokowymi). Nie wszyscy studenci mogą przeczytać treści, które na przykład:

Mają nieodpowiedni kontrast. Zastosowanie nieodpowiednich kolorów powoduje, że materiał kursu nie będzie czytelny dla części studentów.

 

image

Rysunek 10. Przykład dobrania nieodpowiedniej kolorystyki w dokumencie (kontrast).

 

Nie mają zdefiniowanej struktury nagłówków. Struktura nagłówków wbrew pozorom jest ważna, szczególnie dla osób które chcą łatwo poruszać się po dostarczonych plikach. Odpowiednio zdefiniowana struktura nagłówków w pliku PDF umożliwia swobodniejsze poruszanie się po materiale lub lekcji.

 

image

Rysunek 11. Pliki w treści kursu powinny mieć przygotowane nagłówki.

 

image

Rysunek 12. Plik w formacie PDF zawierający strukturę nagłówków.

 

Uwaga: Podobnie jest dla standardowych treści kursów. W kursach biorą udział różne osoby, więc każda treść powinna być odpowiednio dla nich przygotowana.

image

Rysunek 13. Element treści kursu ze zdefiniowanymi nagłówkami.

 

Uwaga: Platforma zawiera element składowy, który informuje Wykładowców o poziomie dostępności treści w kursach. Obok dołączonych plików mogą być widoczne kolorowe ikony wskazujące na poziom ich dostępności (zielony, pomarańczowy, czerwony). Są też wyświetlane informacje zwrotne dla Wykładowców, które nakierunkowują wykładowców, jakie zmiany powinny być wprowadzone do dokumentów. Dodatkowo wykładowca oraz studenci mogą pobrać pliki i zasoby w tzw. alternatywnych formatach. Alternatywne formaty pozwalają zwiększyć dostępność treści kursów poprzez oferowanie ich w innym formacie (np. epub, audio, tłumaczenie maszynowe).

 

imageRysunek 14. Widoczne wskaźniki dostępności treści kursu.

Po kliknięciu w ikonę wskaźnika dostępności pojawią się informacje, które pomogą w zwiększeniu dostępności materiałów (wskazówki dla wykładowcy).

Rysunek 15. Podgląd zasobu w kursie (ocena dostępności pliku w kursie oraz informacje zwrotne).

 

Uwaga: W celu poprawienia treści należy otworzyć dokument w macierzystym programie (np. Microsofty Word) i wprowadzić sugerowane zmiany (tj. brak alternatywnych opisów obrazków, nieodpowiedni kontrast, itd.).

 

Wszyscy użytkownicy platformy mogą pobierać materiały w tzw. formatach alternatywnych:

image

Rysunek 16. Możliwość pobrania plików w postaci alternatywnego formatu.

 • Wersja z automatycznym OCR (dla zeskanowanych dokumentów).
 • Otagowany PDF (odpowiednio oznakowane dokumenty, dla osób korzystających z czytników ekranu).
 • HTML przyjazny dla urządzeń mobilnych (można otworzyć na każdym mobilnym urządzeniu).
 • Audio (materiały kursu mogą być odsłuchane na smartfonach).
 • ePub (z wykorzystaniem czytników książek elektronicznych, z możliwością dostosowania jej wyglądu).
 • Elektroniczny Braille (pliki *.brf które mogą być czytane przez odpowiednie urządzenia dla osób niewidomych.

W każdym kursie mogą znajdować się, między innymi:

Elementy treści. Czyli dokumenty, pliki i dodatkowe materiały. Zwykle pogrupowane są tematycznie (np. za pomocą modułów, folderów). W dokumentach jest test, linki do stron WWW, obrazy, ale mogą być też filmy z serwisu YouTube oraz inne elementy.
Dyskusje. Treści kursu zwykle wymagają przedyskutowania, wykładowca może zadać grupie studentów problemy do rozwiązania. Dyskusje mogą być oceniane przez wykładowcę.
Elementy sprawdzające wiedzę. Quizy, testy i zadania, które zwykle podlegają ocenie i są niezbędne do zaliczenia przedmiotu przez studentów, najlepiej w odpowiednim czasie.

Na podstawie powyższych tworzona jest struktura kursu, na przykład:

 

image

Rysunek 17. Przykładowa struktura w kursie (przykład Blackboard).

 

Oraz drugi przykład:

image

Rysunek 18. Szablon kursu na platformie PAO (zawiera przygotowaną wcześniej treść).

 

W platformie mamy następujące elementy, między innymi:

image

Rysunek 19. Elementy treści i dostępne aktywności w kursach.

 

Najczęściej stosowane elementy treści są następujące:

Moduł nauczania. Stosowany do tworzenia lekcji tematycznej i służy do grupowania innych elementów w jeden. Moduły mogą zawierać pozostałe elementy (folder, dokument).
Folder. Foldery służą zwykle do grupowania innych elementów treści i plików.
Dokument. Podstawowy element treści w kursach na platformie, może zawierać tekst, łącza internetowe, obrazy, załączniki, filmy YouTube i Vimeo.
Łącze. Linki do zewnętrznej treści. do zewnętrznej treści, na przykład filmu w serwisie YouTube.

Rzadziej stosowane elementy treści kursów są następujące:

Narzędzia do nauczania z połączeniem LTI (Learning Tools Interoperability). Treść kursów może zawierać elementy zewnętrzne, które uatrakcyjniają kursy, na przykład https://www.chemvantage.org (dla przedmiotów chemicznych).

Pakiet SCORM. To element utworzony w zewnętrznym programie, który nie jest możliwy do edycji przez studenta. Zwykle jest to pojedynczy plik zawierający slajdy, audio, filmy, a także quizy.

Elementy służące do oceny studentów są następujące:

Testy, zadania, egzaminy i quizy. Oferują różne typy pytań, sposób oceny oraz inne opcje do wyboru. Elementy oceny mogą być przypisane do wybranych grup studentów.

Elementy zwiększające zaangażowanie studentów:

Dyskusja. Elementy dyskusji mogą być uzupełnieniem treści, atrakcyjnym dodatkiem. Może być przypisana do zdefiniowanych grup w kursie.
Uwaga: Dyskusja może być oceniana, ale zależy to od zdefiniowanych ustawień.

Jak edytować istniejącą treść (edytor treści)?‌

Każdy element w treści może być edytowany przez wykładowcę:

Otwórz kurs i w treści kliknij przycisk Więcej opcji dla treści kursu („trzy kropki”), który znajduje się po prawej stronie elementu treści. Wybierz Edytuj i wprowadź zmiany.

 

image

Rysunek 20. Możliwość edycji elementów treści.

 

Podczas edycji widoczny jest edytor, który pozwala między innymi na:

 1. Formatowanie treści (np. definiowanie nagłówków, pogrubienie, kursywa, podkreślenie) oraz tworzenie listy numerowanej i punktowanej.
 2. Tworzenie równań matematycznych za pomocą wbudowanego edytora.
 3. Dodawanie obrazów, załączników i filmów, możliwość wyszukania i wstawienia filmu YouTube do treści kursu.

Przykładowy fragment dokumentu w treści kursu wygląda następująco:

image

Rysunek 21. Przykładowy fragment dokumentu w treści (widoczny edytor treści).

 

Szablony kursów (o ile zostały wcześniej przygotowane) zawierają przygotowaną wcześniej treść (np. moduły, foldery, puste dokumenty). Można je edytować, można też kopiować istniejącą treść i dodawać do niej nowe elementy.

image

Rysunek 22. Możliwość dodania treści i plików do struktury kursu.

 

Jak grupować treści (moduły, foldery)?‌

Treści kursu powinny być pogrupowane tematycznie, zaś wewnątrz zdefiniowanych tematów powinny istnieć odpowiednie foldery.

Platforma daje możliwość dodania do treści kursu następujących elementów:

image

Moduł nauczania. Odpowiada tematowi, lekcji. W modułach mogą znajdować się inne elementy (np. foldery, dokumenty, testy, zadania).
Foldery. Grupują elementy kursu na platformie (np. dokumenty z treścią, zasoby z repozytorium treści).

Aby dodać nowy moduł nauczania lub folder:

 1. Kliknij ikonę „+’ w treści kursu, a następnie wybierz Moduł nauczania (lub Folder).
 2. Wpisz jego nazwę oraz opis. Zatwierdź zmiany klawiszem ENTER.
 3. Dodaj inne elementy w razie potrzeby (np. foldery, dokumenty, dyskusję).

 

image

Rysunek 23. Foldery (a wcześniej Moduły) umożliwiają grupowanie treści w kursach.

 

image

Rysunek 24. Możliwość dodania elementów treści do folderu.

W treści kursu mogą znajdować się dokumenty. Dokument zawiera treści dla studentów i jest głównym elementem, w którym znajduje się treść (tekst, grafika, filmy, multimedia, załączniki).

Aby wstawić dokument do treści:

 1. Kliknij ikonę „+’ w treści kursu, a następnie wybierz Dokument.
 2. Dodaj treść, na przykład sformatowaną treść z grafiką lub multimediami, format HMTL (np. formułę matematyczną, chemiczną). Możesz też przesłać pliki PDF z komputera lub chmury.

 

image

Rysunek 25. Możliwości wypełnienia dokumentu treścią.

 

W przypadku tworzenia dokumentu i wypełniania go treścią widoczny jest edytor treści:

image

Rysunek 26. Przykładowy dokument z treścią (widoczny edytor treści).

 

Każdy dokument może składać się jednej lub więcej sekcji:

image

Rysunek 27. Możliwość dodania sekcji do dokumentu.

 

Dokumenty zwykle składają się z wielu sekcji, które można dodawać do już istniejących:

Dodaj treść. Umożliwia wstawienie standardowej treści do istniejącego dokumentu.
Prześlij z komputera. Możliwość przesłania pliku PDF lub innego z dysku komputera.
Prześlij z chmury. Możliwość przesłania pliku PDF lub innego z dysku chmurowego.

Jak dodać pliki i zasoby do treści?‌

Treść kursu może zawierać pliki i zasoby, na przykład w formacie PDF, MP3, innym. Pliki te mogą znajdować się w dokumentach z treścią (jako załączniki), w dyskusjach oraz zadaniach i testach.

Pliki mogą też być dodane do struktury kursu na platformie:

 1. Kliknij ikonę „+’ w treści kursu (lub pojedynczego dokumentu), a następnie polecenie Prześlij
 2. (Prześlij z komputera). Następnie wskaż plik, który chcesz dodać.
 3. (Opcjonalnie) Po dodaniu pliku możesz zmienić jego ustawienia (np. nazwę, opis).

 

image

Rysunek 28. Plik w formacie PDF w treści kursu.

Jak dodać zadanie lub test?‌

Zadania, testy i quizy to elementy oceny studentów. Na przykład można utworzyć zadanie pod koniec danej lekcji (modułu nauczania) lub semestru.

image

Aby dodać zadanie do kursu:

 1. Kliknij ikonę „+’ w treści kursu. Wybierz "Zadanie".
 2. Kliknij ikonę „trybika” (Ustawienia), aby zmienić ustawienia zadania.
 3. Podaj parametry zadania, np. nazwę, widoczność dla studentów, termin oddania.

image

Rysunek 29. Nowe zadanie.

Można definiować różne ustawienia w elementach sprawdzających wiedzę:

image

Rysunek 30. Dostępne ustawienia elementu oceny.

 

Uwaga: Niektóre opcje są domyślnie włączone lub wyłączone. Niektóre opcje będą dostępne lub niedostępne po dodaniu pytań.

Treści kursów mogą być kopiowane pomiędzy kursami:

 1. Kliknij ikonę „+”, a następnie wybierz Kopiuj treść.
 2. Następnie wybierz kurs oraz element, który chcesz skopiować.

image

Rysunek 31. Możliwość skopiowania istniejących treści między kursami.

 

image

Rysunek 32. Operacja kopiowania treści pomiędzy kursami.

 

Uwaga: Czas kopiowania treści jest zależny od rozmiaru elementów, które zostały wybrane do skopiowania.

Elementy treści można udostępnić studentom, ale można też je ukryć. Ponadto można zdefiniować tzw. dostępność warunkową (np. według wyników testu lub egzaminu, terminów).

image

Rysunek 33. Status elementu treści w kursie.

 

Aby ukryć element przed studentami w wybranym terminie:

Kliknij listę rozwijalną i wybierz polecenie Dostępność warunkowa. Otwiera się okno, w którym zdefiniuj termin ukrycia elementu przed studentami.

image

Rysunek 34. Możliwość ukrycia elementu przed studentami w wybranym terminie.

 

image

Rysunek 35. Możliwość ukrycia elementu przed studentami w przypadku braku zaliczenia testu.

Wykładowca ma możliwość podejrzenia treści swoich kursów za pomocą tzw. podglądu studenta.

image

Podczas tej symulacji tworzony jest w systemie wirtualny użytkownik, dla którego mogą być zapisane wyniki testów i zadań.

Podgląd studenta daje możliwość przejrzenia przygotowanej treści, symulacji udziału w testach i zadaniach.

Prócz samej symulacji treści jest możliwość zachowania wyników pracy wirtualnego studenta i ich dalszej analizy (np. w celu przećwiczenia całego procesu oceny).

image

Rysunek 36. Dostępne menu w podglądzie studenta.

Aby przełączyć się na tzw. podgląd studenta:
 1. W menu kursu (1) kliknij link Włącz tryb podglądu studenta.
 2. Uruchom zadanie, przetestuj zdefiniowane ustawienia w działaniu.
 3. Po zakończeniu symulacji zamknij widok podglądu.

W menu dostępnym podczas pracy w trybie podglądu studenta dostępne są następujące opcje:

Zobacz dziennik ocen. Wykładowca może obejrzeć dziennik ocen. Wybór tej opcji powoduje zamknięcie symulacji i zachowania wyników testu lub zadania.
Resetuj podgląd. Wybranie tej opcji powoduje usunięcie wyników wirtualnego studenta z dziennika ocen. Można później uruchomić test lub zadanie ponownie.
Zakończ podgląd. Zamyka podgląd studenta z zachowaniem jego wyników.

 

image

Rysunek 37. Wygląd testu w podglądzie studenta.