Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blackboard na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Egzaminy, quizy i zadania

Platforma udostępnia Studentom kursy. Zwykle znajdują się w nich quizy, zadania, testy oraz egzaminy, czyli tzw. elementy oceny Studenta. Mogą one znajdować się w różnych miejscach struktury kursu, podlegają różnym ustawieniom, mogą być udostępnione w odpowiednim czasie, itd.

Aby otworzyć element oceny w kursie:
 1. Otwórz kurs i znajdź w jego strukturze zadanie, test lub egzamin (może nie być jeszcze dostępny).
 2. Kliknij jego nazwę – jest to link do elementu oceny. Otwiera się okno, w którym jest możliwość uruchomienia testu (może być kilka podejść), można też podejrzeć ocenę (obejrzeć złożoną pracę).

Każdy z elementów oceny (zadanie, test, egzamin) może mieć różne ustawienia, które są definiowane przez Wykładowców. Ustawienia te dotyczyć mogą dotyczyć między innymi:

 Rodzaju elementu oceny. Zwykle w kursach wykorzystuje się zadania, testy, quizy oraz egzaminy, ale zależy to od Wykładowcy. Wykładowca ma do dyspozycji różne kategorie, może też tworzyć własne.

 Liczby pytań. Quizy, testy i egzaminy zawierają różnego rodzaju pytania, które zwykle są punktowane. Testy i egzaminy mogą zawierać skończoną liczbę pytań, ale mogą też być losowo wybierane z puli pytań (np. 3 pytania z 10). Na podstawie punktów obliczana jest ocena (np. w skali 2-5).

Uwaga! Liczba podejść oraz termin oddania (np. brak terminu) zależy od Wykładowcy, który może odpowiednio zmodyfikować ustawienia danego quizu.

Elementy do oceny nie muszą wcale zawierać pytań, mogą wymagać jedynie dodania treści bez lub z załącznikami.
Zadanie może być automatycznie ocenione, dostępne są różne sposoby oceny (np. ocena, punkty, rubryka z ocenami).
W przypadku tzw. rubryki ocen na początku dokument ma status „nieocenione”, zaś sama ocena pojawia się później, dopiero po ocenie przez Wykładowcę.

Przykładowe zadanie bez pytań może wyglądać następująco:

Zadania mogą dotyczyć pracy Studenta, w której jest konieczność wysłania pracy tekstowej, załączników z pracą własną. W takiej sytuacji praca jest wysyłana przez Studenta, zadanie następnie jest oceniane przez Wykładowcę.

Zadania wymagać mogą dodania treści lub załącznika do niej:

 1. Otwórz kurs i w treści kursu znajdź zadania (np. zadanie w module zaliczenia).
 2. Kliknij w link zadania, otworzy się nowe okno. Kliknij przycisk Wyświetl ocenę.
 3. Otwiera się okno, w którym należy umieścić odpowiedź wraz z załącznikami.
 4. Po uzupełnieniu treści kliknij przycisk Złóż. Praca zostanie wysłana do Wykładowcy.

Uwaga! Powyżej opisany został przykład zadania w kursie. Opisane zadanie jest oceniane za pomocą rubryki przez Wykładowcę, ale ocena może być wystawiona automatycznie. Oceny za zadanie oraz innych elementów oceny są zawsze dostępne w Dzienniku ocen.

Platforma służy też do prowadzenia sesji egzaminacyjnych dla Studentów. Egzaminy są podobne do quizów (testów), ale zwykle mają dodatkowe ustawienia:

 • Treści są udostępniane przed egzaminem (np. na 5 minut przed jego rozpoczęciem).
 • Do egzaminu Student ma jedno podejście.
 • Treść egzaminów jest ukrywana po jego zakończeniu (egzamin jest niedostępny dla Studentów).

Aby uruchomić egzamin:

 1. Otwórz kurs i w treści kursu znajdź egzamin do zaliczenia.
 2. Kliknij link i w oknie kliknij przycisk Rozpocznij podejście. Po podaniu odpowiedzi kliknij Złóż.

Uwaga! Wykładowca ma możliwość zdefiniowania ustawień egzaminu na platformie. Na przykład, egzamin może trwać 60 minut, po upływie czasu praca zostanie wysłana automatycznie. Egzaminy są zwykle oceniane automatycznie na podstawie punktów za odpowiedzi na pytania. System przelicza je na ocenę w skali 2-5. Wszystkie oceny są dostępne w dzienniku ocen (oceny 2-5).