Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Szkoły doktorskie

Dotychczasowe studia doktoranckie (studia trzeciego stopnia) zastąpiono kształceniem doktorantów w szkołach doktorskich. Szkoły są nowymi instytucjami powołanymi do życia w wyniku reformy szkolnictwa wyższego wprowadzanej przepisami nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Ustawy 2.0.

Uniwersytet Jagielloński powołał cztery szkoły doktorskie:

  • Szkołę Doktorską Nauk Humanistycznych,
  • Szkołę Doktorską Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu,
  • Szkołę Doktorską Nauk Społecznych,
  • Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych.