Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Płatności

Informacja o płatnościach w roku 2020/2021 na niestacjonarnych studiach doktoranckich

 1. Terminy płatności czesnego:

  za cały rok akademicki w 8 ratach w wysokości 1/8 opłaty za dany rok studiów, w następujących terminach:

  • I rata – do 15 października;
  • II rata – do 15 listopada;
  • III rata – do 15 grudnia;
  • IV rata – do 15 stycznia;
  • V rata – do 15 lutego;
  • VI rata – do 15 marca;
  • VII rata – do 15 kwietnia;
  • VIII rata – do 15 maja.
 2. Odsetki za zwłokę – naliczane są przez uczelnię, a nie wpłacającego.

 3. Wezwania do zapłaty, skreślenia, windykacje – zgodnie z umową, do osób zalegających z wpłatą czesnego wysyłane są wezwania do zapłaty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru). Jeżeli po upływie 7 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, wpłata nie zostanie uiszczona – fakt ten stanowi podstawę do skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich (naruszenie warunków umowy). Jeżeli w historii wpłat osoby skreślonej widnieją braki wpłat – zostaje uruchomiony proces windykacyjny.

 4. Zmiana warunków płatności (odroczenie terminu płatności, spłata według indywidualnego harmonogramu) – jest możliwa jedynie po przedłożeniu wniosku skierowanego do Dziekana Wydziału na obowiązującym formularzu.

 5. Zwolnienie z opłat w całości lub części – zgodnie z obowiązującą uchwałą istnieje możliwość zwolnienia z opłaty czesnego w całości lub części. Wnioski składa się na ustalonym formularzu wraz dokumentacją uzasadniającą wniosek, wyłącznie w terminach: do 20 września i do 31 stycznia.

  Podania o zwolnienie z opłat czesnego w całości lub części rozpatrywane są jedynie po przedstawieniu szczegółowej dokumentacji potwierdzającej sytuację materialną doktoranta i jego rodziny, oraz okoliczności uzasadniające wniosek.

 6. Potwierdzenie uiszczenia opłat – osoby, które z jakichś względów nie dochowały terminu wpłaty czesnego, są zobowiązane do okazania w dziekanacie potwierdzenia przelewu, niezwłocznie po jego dokonaniu.

 7. Nr rachunku – indywidualny, nadawany jest każdej osobie podczas wpisu na studia. Numer ten nie zmienia się podczas całego toku studiów doktoranckich i winien on być zachowany oraz zapamiętany.

 8. Faktury – istnieje możliwość wystawienia faktury na dokonaną wpłatę za czesne: na firmę lub imiennej, po uprzednim zgłoszeniu prośby w dziekanacie.

 9. Uchwała Senatu w sprawie zasad pobierania opłat – określa terminy i zasady, na jakich pobierane są opłaty za niestacjonarne studia na UJ.

 10. Umowa o świadczenie usług edukacyjnych – określa zobowiązania stron w zakresie świadczonych usług edukacyjnych.