Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Efekty kształcenia

Efekty kształcenia - uchwały z 2018 roku

Uchwała nr 231/VI/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie programu stacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Efekty kształcenia - uchwały z 2017 roku

Efekty kształcenia - uchwały z 2014 roku

Efekty kształcenia - uchwały z 2012 roku

Efekty kształcenia - uchwały z 2017 roku

Uchwała nr 184a/VI/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na niestacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Uchwała nr 184b/VI/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie efektów prowadzenia samodzielnych badań naukowych na niestacjonarnych studiach doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Uchwała nr 184c/VI/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie: sposobu dokonywania oceny realizacji programu niestacjonarnych studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów

Uchwała nr 184d/VI/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 26 czerwca 2017 w sprawie opisu niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Uchwała nr 184e/VI/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie programu niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Uchwała nr 184f/VI/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UJ z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie planu niestacjonarnych studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji UJ

Efekty kształcenia - uchwały z 2014 roku

Efekty kształcenia - uchwały z 2012 roku