Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Poznaj WPiA UJ

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Budynki

PAŁAC LARISCHA

Położony na rogu ul. Brackiej i pl. Wszystkich Świętych Pałac Larischa to budynek o fascynującej historii i niepowtarzalnym klimacie. Zabytkowy pałac został wzniesiony na przełomie XVIII i XIX w. Na przestrzeni kilkuset lat wielokrotnie zmieniał właścicieli, był też wielokrotnie przebudowywany. W przeszłości swoją siedzibę miały w tu m.in. krakowski ratusz, prezydent miasta, Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, a po II wojnie światowej – miejska biblioteka i urząd stanu cywilnego. W 1997 r. stał się własnością Wydziału, który po gruntowym remoncie zaadaptował go na cele dydaktyczne.


Sala Audytoryjna – sala wykładowa na ponad 300 osób. Znajduje się na końcu głównego korytarza (holu) po prawej stronie.

Sala Seminaryjna – znajduje się tuż przy Sali Audytoryjnej (sąsiednie drzwi).

Sala „Sztuka” –  sala ćwiczeniowa, którą z początku niełatwo odnaleźć. Po wejściu do budynku należy skręcić w prawo, minąć windę, skręcić w lewo, a następnie (za drzwiami) w prawo. „Sztuka” będzie wówczas po lewej stronie.

Sala nr 55 – prowadzą do niej schody położone naprzeciwko Sali Audytoryjnej.

Sala informatyczna (s. 217) – znajduje się na II piętrze, na samym końcu wąskiego korytarza. Odbywają się tutaj zajęcia z informatyki dla studentów prawa i administracji.

Siedziba ELSA Kraków (s. 216) – jest położona tuż obok sali informatycznej.

Dziekanat Administracji (pok. 9a i 9b) – znajduje się na parterze koło schodów. Po wejściu do budynku należy skręcić w prawo.

COLLEGIUM WRÓBLEWSKIEGO

Drugi najważniejszy budynek Wydziału, potocznie nazywany „Olszą”. Jego początki wiążą się ze średniowieczną zabudową południowej części lokacyjnego Krakowa (XIII w.). Na przestrzeni dziejów Collegium wielokrotnie zmieniało swoją postać architektoniczną i funkcję. W przeszłości mieściła się tutaj m.in. bursa akademicka, klasztor, seminarium, drukarnia i szkoła sztuk pięknych. Obecny kształt Collegium uzyskało w latach 1870–1871, kiedy to jego nowym gospodarzem została Katedra Chemii UJ. Budynek zawdzięcza swoją sławę przełomowemu odkryciu profesorów Karola Olszewskiego i Zygmunta Wróblewskiego, którzy w 1883 r. dokonali pierwszego na świecie skroplenia tlenu i azotu. Po II wojnie światowej gmach stopniowo „zasiedlany” był przez prawników, którzy ostatecznie przenieśli się do niego w 1954 r. Co ciekawe, współczesna nazwa tego miejsca wywodzi się od nazwiska innego wybitnego profesora, prawnika Stanisława Wróblewskiego.

Sale nr 218, 219, 223 – sale wykładowe znajdujące się tuż obok siebie. Po wejściu na II piętro należy skręcić w prawo i dojść do końca korytarza.

Biblioteka – znajduje się na parterze, w lewym skrzydle budynku. Czytelnia mieści się mniej więcej w połowie korytarza, zaś wypożyczalnia – na jego końcu.

Pokój nr 310 – znajduje się na III piętrze, w lewym skrzydle budynku. Swoją siedzibę ma tutaj wydziałowy koordynator ds. pomocy materialnej.
 

 

COLLEGIUM NOVUM

Neogotycki gmach wzniesiono w latach 1883–1887. W znajdującej się na I piętrze auli odbywają się najważniejsze uroczystości uczelniane. „Novum” jest również miejscem urzędowania władz rektorskich i dziekańskich oraz głównym ośrodkiem administracji centralnej. Zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie w sali nr 52 (II piętro).

Dziekanat Prawa, Gabinet Dziekana – znajduje się na II piętrze. Po wyjściu z windy lub głównej klatki schodowej należy kierować się w korytarz po lewej stronie.

BUDYNEK KATEDR HISTORYCZNO-PRAWNYCH

W budynku położonym na skrzyżowaniu ul. Gołębiej i Jagiellońskiej swoje siedziby mają katedry historyczno-prawne. Odbywa się tu również większość prowadzonych przez nie ćwiczeń. Brama od strony ul. Gołębiej zamykana jest ok. godz. 16:00–17:00. Aby dostać się do budynku w późniejszych godzinach, należy skorzystać z wejścia od strony ul. św. Anny 6.

Sala nr 2, Sala nr 13, Sekretariat – znajdują na pierwszym piętrze. Po wejściu na dziedziniec należy kierować się do budynku po lewej stronie.

Sala „Przewiązka” –  duża sala ćwiczeniowa, a niekiedy także wykładowa. Po wejściu przez bramę główną należy minąć klomb i skierować się do przejścia prowadzącego do drugiej części budynku (czyli tzw. przewiązki). W przejściu znajdują się schody, które prowadzą do sali.

COLLEGIUM IURIDICUM

Jeden z czterech najstarszych budynków Uniwersytetu Jagiellońskiego, wznoszony etapami od XIV w. W przeszłości pełnił funkcję głównego ośrodka studiów prawniczych. Obecnie budynek zajmowany jest częściowo przez Wydział (Katedra Prawa Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Postępowania Cywilnego), częściowo zaś przez Instytut Historii Sztuki. W 1996 r. na dziedzińcu ustawiono rzeźbę „Luci di Nara” Igora Mitoraja, będącą darem artysty dla Uniwersytetu.

CENTRUM DYDAKTYCZNE WPiA UJ

 

 

W czerwcu 2016 r. do użytku oddano nowe centrum dydaktyczne Wydziału Prawa i Administracji. Trzykondygnacyjny gmach o powierzchni ponad 5000 m2 powstał na wąskiej działce pomiędzy Auditorium Maximum a Teatrem Groteska.

Serce obiektu stanowi mogąca pomieścić aż 560 osób Aula, która – w zależności od potrzeb – może być dzielona modularnie na dwie niezależne części: Aulę A i Aulę B (2 x 280 miejsc). Aula została wyposażona w nowoczesny sprzęt, taki jak: projektory laserowe, głośniki naścienne i sufitowe, mikrofony oraz pulpit sterujący systemem AV, nagłośnieniem i oświetleniem. Znajdują się tu również 2 kabiny tłumaczeń symultanicznych.

W budynku mieszczą się ponadto 2 mniejsze sale wykładowe: niebieska i zielona (2 x 150 miejsc) oraz 5 sal ćwiczeniowych (3 x 49 miejsc, 2 x 42 miejsca).

Całość inwestycji uzupełnia sala sądowa, a właściwie – pomieszczenie do symulacji rozpraw. Wyposażono ją m.in. w system rejestracji obrazu i dźwięku, umożliwiający aktywne śledzenie osoby korzystającej z mikrofonu, oraz komplet mebli sądowych. Docelowo sala ma być wykorzystywana na potrzeby zajęć warsztatowych i konkursów typu moot court.

Budowa obiektu rozpoczęła się w połowie 2014 r. z inicjatywy Dziekan Wydziału prof. dr hab. Krystyny Chojnickiej. Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 22 mln zł.