Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blackboard na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Analityka dostępna dla nauczyciela

Wszystkie kursy mają wbudowaną analitykę, która może być wykorzystana przez Wykładowców:

  • Aktywnością studentów w dyskusji (np. w sytuacji, gdy dyskusja wpływa na ocenę studentów).
  • Aktywnością studentów w elementach oceny (np. quiz, zadanie, testy).
  • Analiza pytań w testach (np. w przypadku, gdy test z pytaniami okazał się zbyt trudny).

 

Analiza dyskusji pozwala na przegląd uczestników forum dyskusyjnego oraz ich aktywności. Zgromadzone tutaj informacje mogą pomóc w zidentyfikowaniu studentów, którzy być może potrzebują pomocy i zachęty ze strony Wykładowcy.

Rysunek 1. Przykładowa analiza dyskusji.

 

Aby uruchomić analizę dyskusji:

  1. Otwórz kurs i w menu (3) kliknij zakładkę Dyskusje.
  2. Kliknij przycisk Więcej opcji dla … („…”). Otwiera się panel pozwalający na analizę udziału studentów w dyskusji.

 

Rysunek 2. Dostęp do analizy dyskusji (menu kursu).

Można analizować aktywność studentów w zadaniach i innych elementach oceny. Możliwy jest przegląd aktywności studentów, który pokazuje ich aktywność, przebieg pracy nad danym zadaniem, liczbę studentów, którzy nie otworzyli zadana, itd.

Rysunek 3. Przegląd aktywności studentów w elemencie oceny.

 

Aby otworzyć panel aktywności studentów:

  1. Otwórz kurs na platformie i wybierz element, który chcesz analizować.
  2. Kliknij przycisk Więcej opcji dla … („…”). Z menu wybierz polecenie Aktywność studenta. Otwiera się omówiony wcześniej panel raportu.

Rysunek 4. Dostępna analiza aktywności studentów.

Analiza pytań zapewnia statystyki dotyczące ogólnej jakości oceny i poszczególnych pytań. Dane w tym raporcie pomagają rozpoznać pytania, które mogą słabo badać wyniki studentów lub są po prostu zbyt trudne.

Rysunek 5. Fragment analizy pytań w elemencie oceny.

 

Aby otworzyć panel aktywności studentów:

  1. Otwórz kurs na platformie i wybierz element, który chcesz analizować.
  2. Kliknij przycisk Więcej opcji dla … („…”). Z menu wybierz polecenie Analiza pytania. Otwiera się omówiony wcześniej panel raportu.

Rysunek 6. Dostępna analiza pytań.