Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Blackboard na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Sprawdzanie obecności na zajęciach

Blackboard umożliwa sprawdzenie obecności na 3 różne sposoby:

Manualne - przypomina sprawdzenie obecności na zajęciach stacjonarnych,

Raport sesji Blackboard Collaborate - powstaje lista osób zalogowanych na spotkanie,

Automatyczne raportowanie obecności do dziennika ocen - to połączenie dwóch powyższych metod.

 

Aby sprawdzić obecność manualnie w menu kursu należy wybrać Zaznacz obecność:

 

Kolejny krokiem jest aktywacja obecności w kursie:

 

Powstanie tabela zawierająca listę obecności składająca się z uczestników kursu oraz 4 opcji do zaznaczenia. Domyślnie data przypisania obecności jest wybierana na "DZIŚ". Istnieje możliwość edycji poprzednich spotkań, w tym celu należy przejść do zakładki "Ogólna"


 

Zaznaczenie obecności polega na kliknięciu odpowiedniej opcji:

 

W trakcie zajęć stacjonarnych lub synchronicznych online należy odczytując listę obecności zaznaczać poszczególne opcje. Uczestnik potwierdza obecność głosowo.Ta metoda jest dobrym sposobem, aby przetestować u wszystkich uczestników spotkania działanie mikrofonu.

Raport sesji  Blackboard Collaborate jest możliwy do pobrania po kliknięciu w 3 kropki obok Blackboard Collaborate, następnie należy wybrać pokaż raport pokoju.

W kolejnym kroku należy wybrać opcje konkretnej sesji lub pokoju kursu.

 

W widoku raportów kursu należy wybrać odpowiednią sesję i kliknąć "wyświetl raport".

Aby informacje na temat obecności na zajęciach synchronicznych prowadzonych przez Blackboard Collaborate trafiły do zakładki "Obecność" w menu kursu, należy utworzyć dedykowane sesje w Blackboard Collaborate oraz ustawić raportowanie obecności.

Tworzenie dedykowanych sesji zostało omówione tutaj: LINK

W trakcie tworzenia dedykowanej sesji należy wybrać trzecią zakładkę:

 

W ustawienia raportowania sesji można określić zasady automatycznego zliczania obecności:

 

UWAGA! Opcja "obecność" musi zostać aktywowana w menu kursu. Zobacz uwagi dotyczące manualnego sprawdzanie obecności.

 Po zakończonym spotkaniu, lista obecności zostanie automatycznie ujawniona w zakładce "obecność" i widoku "Ogólna".