Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowe horyzonty polskiej administracji

W dniu 8 czerwca 2015 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w sali Refektarz przy ul. Olszewskiego 2 w Krakowie odbyło się spotkanie podsumowujące i zamykające cykl seminariów realizowanych w ramach projektu „Nowe horyzonty polskiej administracji".

Ogółem w ramach niniejszego projektu zorganizowanych zostało - dla 170 studentów z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ośmiu innych wyższych uczelni z Krakowa - 28 wykładów, które prowadzili Wojewoda Małopolski Jerzy Miller oraz dyrektorzy wydziałów i kierownicy oddziałów Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego merytorycznie odpowiedzialnych za dane zagadnienie.

W seminariach ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego brali udział studenci wszystkich rodzajów i trybów studiów (także trzeciego stopnia) na kierunkach administracja lub prawo. Preferencją objęci byli studenci ostatnich lat studiów, wskazywani (rekomendowani) przez samodzielnych pracowników nauki prowadzących seminaria dyplomowe. W ten sposób z całego Wydziału Prawa i Administracji UJ zakwalifikowano do udziału w projekcie 30 osób (w tym: 2 studentów ze studiów I stopnia i 16 studentów studiów ze studiów II stopnia na kierunku administracja, 7 studentów studiów jednolitych na kierunku prawo oraz 3 słuchaczy studiów III stopnia (doktoranckich).

Koordynatorem projektu ze strony Wydziału Prawa i Administracji był dr hab. Marek Mączyński.

W czasie spotkania podsumowującego projekt Szefowa Służby Cywilnej, Pani Minister Claudia Torres-Bartyzel, przedstawiła - skierowany do studentów – centralny projekt dotyczący praktyk w urzędach administracji publicznej, a Pani Małgorzata Bywanis-Jodlińska, Dyrektor Generalna Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego zaprezentowała założenia realizowanego w MUW projektu „Procesy, cele, kompetencje" oraz niedawno powstałej platformy internetowej SPIn-UP (Studencki Portal Informacji – Urzędy i Przedsiębiorstwa), która umożliwia formułowanie tematów prac studenckich na bazie zagadnień i zapotrzebowań zgłaszanych przez urząd.

Gospodarzem spotkania była Pani Prodziekan ds. studiów administracyjnych prof. dr hab. Dorota Malec.

Data publikacji: 11.06.2015
Osoba publikująca: Jerzy Kura