Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zakupione bazy danych z zakresu nauk prawnych

Przypominamy o zakupionych przez Uniwersytet Jagielloński bazach danych m.in. o tematyce prawnej: Beck Online, Legal Source, Legalis, Lex, Lex Polonica, Westlaw International.

Beck Online - niemiecka baza o tematyce prawnej, zawiera teksty ustaw, komentarzy, podręczników oraz kilkadziesiąt tytułów czasopism prawniczych wraz z zasobami archiwalnymi.

Legal Source - baza przeważnie pełnotekstowych publikacji prawniczych pochodzących głównie z czasopism naukowych.

Legalis. System Informacji Prawnej - pełne teksty wszystkich wersji czasowych aktów prawnych od 1918 r. ; orzecznictwo sądów europejskich i sądów polskich od 1925 r., w tym niepublikowane orzecznictwo Sądu Najwyższego; wzory pism i umów - największa na rynku baza wzorów pism i umów, częściowo opatrzonych objaśnieniami; baza adresów podmiotów publicznych i danych o wskaźnikach gospodarczych; aktualności i kalendarium - informujące o zmianach prawa; Polska Bibliografia Prawnicza PAN od 1970; moduły komentarzowe powiązane z bazą aktów prawnych; monografie i czasopisma Wydawnictwa C.H. Beck; zintegrowane słowniki angielskie, niemieckie i rosyjskie; tłumaczenia aktów prawnych, wzorów umów pism i innych dokumentów. Udostępnianie w Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Lex. System Informacji Prawnej - w skład wchodzą:

  1. Akty prawne: akty prawne publikowane w Dzienniku Ustaw i w Monitorze Polskim, akty prawa miejscowego, publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych, akty prawa resortowego, publikowane w dziennikach urzędowych ministrów i urzędów centralnych, akty prawa Unii Europejskiej, projekty ustaw.
  2. Wykładnia, czyli związana bezpośrednio z aktami prawnymi baza: orzecznictwa sądów, w tym orzecznictwa administracji, orzecznictwa związanego z prawem Unii Europejskiej, glos, piśmiennictwa prawniczego, czyli informacji o wykładni poszczególnych przepisów w postaci tzw. tez z piśmiennictwa, pism urzędowych, bibliografia.
  3. Praktyka prawna: sądy i urzędy (adresowa baza danych instytucji państwowych), wzory pism i umów.
  4. "Polska Bibliografia Prawnicza" od roku 1978 na bieżąco.

Udostępnianie:  Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego po zalogowaniu się na stronie http://lex.adm.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ.


Lex Polonica - pełne teksty obowiązujących aktów normatywnych; komentarze; dzienniki urzędowe ministrów; orzecznictwo; prawo Unii Europejskiej; prawo kanoniczne i dokumenty Soboru Watykańskiego II; wzory umów i pism; bibliografia prawnicza (w wyborze). Zawiera także prawo uchylone. Udostępnianie W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Westlaw International - ogromna światowa baza z zakresu nauk prawnych. Obejmuje zarówno prawodawstwo, jak i poszczególne toczące się sprawy i procesy krajów Unii Europejskiej oraz anglojęzycznych krajów świata. Zawiera treść ponad 1.000 czasopism prawniczych oraz jurystycznych prac naukowych, przeglądowych, spisów adresowych. Częścią bazy są także bieżące informacje podawane w wiodących dziennikach i tygodnikach światowych, jak również dane dotyczące własności intelektualnej, w tym patenty i znaki własnościowe, prawa autorskie. Udostępnianie ze wszystkich komputerów sieci UJ bez konieczności podawania hasła. W Czytelni Informacji Naukowej (Bibliograficznej) Biblioteki Jagiellońskiej dla wszystkich czytelników posiadających ważną kartę biblioteczną.

Zasady udostępniania: Czytelnicy Biblioteki Jagiellońskiej mogą z nich korzystać z komputerów w Czytelni Informacji Naukowej, Czytelni Europeistycznej, Czytelni Pracowników Nauki, Czytelni Głównej za okazaniem ważnej karty bibliotecznej. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego mają możliwość dostępu również spoza sieci uczelnianej po zalogowaniu się na stronie https://extranet.uj.edu.pl przy użyciu posiadanego adresu oraz hasła poczty elektronicznej na głównym serwerze pocztowym UJ. Bazy na dyskach CD-ROM są udostępniane tylko na wyznaczonych komputerach w odpowiedniej czytelni (zgodnie z informacją podaną w opisie bazy).

Szczegółowe informacje na temat udostępniania oraz lista baz danych dostępne są na stronie Biblioteki Jagiellońskiej.

Data opublikowania: 05.05.2014
Osoba publikująca: Józef Kasperek