Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia „Prawo własności intelektualnej i nowych mediów"

Z satysfakcją pragniemy poinformować,
że w roku akademickim 2014/2015 na Wydziale Prawa i Administracji UJ
uruchomione zostaną trzyletnie studia I stopnia
„Prawo własności intelektualnej i nowych mediów"

Są to jedyne w Polsce studia poświęcone tej aktualnej i praktycznej problematyce i dzieje się tak nie przypadkiem. To właśnie na naszym Wydziale pracują najwybitniejsi przedstawiciele dyscyplin prawniczych, poświęconych: prawu autorskiemu, prasowemu, internetowemu, czy prawu konkurencji i wielu innym dziedzinom prawa, których znajomość staje się niezbędna w każdej dziedzinie życia i działalności gospodarczej i może być niepowtarzalną szansą na podjęcie w przyszłości pracy w zawodach, na które zwiększa się popyt na rynku, takich jak: broker innowacji, specjalista ds. transferu technologii, konsultant ds. zarządzania własnością intelektualną.

Jeżeli nie chcesz wykonywać klasycznych zawodów prawniczych: sędziego, prokuratora, czy adwokata, natomiast pociąga Cię praca w: portalach internetowych, mediach elektronicznych i tradycyjnych, marketingu i reklamie, centrach transferu technologii, czy też w działach badawczo-rozwojowych dużych korporacji i zdajesz sobie sprawę jak wielu konkurentów będziesz musiał pokonać, kwalifikacje zdobyte na tym unikatowym kierunku pozwolą Ci ich wyprzedzić.

Atrakcyjność nowej oferty dydaktycznej naszego Wydziału (od lat lidera w rankingach studiów prawniczych) zwiększa praktyczny profil studiów, unikatowy program nauczania, oraz atrakcyjna oferta praktyk. Chęć przyjmowania naszych studentów na praktyki wyraziły m.in.: Urząd Patentowy RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, firmy reklamowe i internetowe. Studenci tego kierunku będą mieli możliwość korzystania ze wszystkich zajęć oferowanych na Wydziale Prawa i Administracji UJ, a jest ich około trzysta (także w językach obcych).

Zapraszamy, nie tylko poszukujących ciekawych studiów maturzystów, ale także absolwentów innych kierunków studiów, oraz wszystkie osoby gotowe zwiększyć swoje szanse na ciekawą pracę!

Więcej informacji:

Data opublikowania: 09.01.2014
Osoba publikująca: Jerzy Kura