Przejdź do głównej treści

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Aktualności na WPiA UJ

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Konkurs Future Law Lab (ID.UJ) na dofinansowanie działalności grup badawczych

Future Law Lab ogłasza konkurs na dofinansowanie działalności grup badawczych (research startups) w formie projektów z zakresu problematyki FLL.

Nabór wniosków: do 10.09.2024

Rozmowy: 11–30.09.2024 (o terminach rozmów będziemy informować wnioskodawców po weryfikacji formalnej wniosków)

Wyniki konkursu: 1.10.2024

Terminy i miejsca spotkań informacyjnych zostaną ogłoszone na stronie internetowej konkursu i w newsletterze FLL.

Konkurs wdraża politykę wsparcia pracowników naukowych w ramach programu strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim.

Z wnioskiem konkursowym wystąpić może nauczyciel akademicki lub pracownik naukowo-techniczny zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim co najmniej do 31 grudnia 2027 r.

Grupa badawcza składa się co najmniej z wnioskodawcy (lidera grupy) i badacza afiliowanego wyłącznie w zagranicznej instytucji naukowej (współpracownika zagranicznego).

Obowiązkowe elementy projektu:

  • badania naukowe w zakresie problematyki FLL,
  • wizyta badawcza współpracownika zagranicznego na UJ,
  • zgodne z regulaminem rezultaty.

Pozostałe zasady konkursu znaleźć można w regulaminie (poniżej).

Wnioski należy składać za pomocą elektronicznego formularza konkursowego.

Zastrzega się możliwość odmowy przyznania dofinansowania w razie wyczerpania bądź niewystarczających środków finansowych.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres mailowy Future Law Labu: fll@uj.edu.pl.

 
Regulamin konkursu: FLL startups_regulamin